¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇekspertdommer under NM i helsearbeiderfag. Hun har fulgt utviklingen i faget gjennom mange år, blant annet gjennom rekrutteringskampanjen Bli helsefagarbeiderª.  Vi bruker mye ressurser på å rekruttere ungdom til helsearbeiderfaget. Men det fins ingen rød tråd fra rekrutteringsarbeidet og fram til de ferdig utdannede helsearbeiderne som skal ut i jobb, sier Soggemoen som er kritisk til å drive aktiv rekruttering slik jobbmulighetene er nå.  Når vi aktivt går ut og rekrutterer, må vi også ha fulle stillinger å tilby den dagen de er ferdig utdannet  ellers vil ungdommene naturligvis føle at vi har lurt dem. e: Edel Susanne Hetland Eigersund, norgesmester 2010 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSlik gikk det med de tidligere norgesmesteren ¸ˇMarit Vestheim Lillehammer, norgesmester 2006 Gikk direkte fra hjelpepleierutdanning til påbygging allmennfag. Begynte deretter direkte på radiografutdanning. Jobber nå som radiograf på Lillehammer sykehus. Fikk tilbud om en 75 prosent stilling på medisinsk avdeling ved Stavanger universitetssykehus da hun var ferdig med læretida sommeren 2012. Nå tar hun ett år med påbygging på videregående for å skaffe seg studiekompetanse. Hvis ikke hun i løpet av et par år får full jobb som helsearbeider, vil hun begynne på sykepleiereller medisinstudiet.  Det er ikke holdbart at vi må ta til takke med små stillinger, sier hun. Hetland ble overrasket da det gikk opp for henne at fast jobb ikke betydde fast 100 prosent, men at hun måtte kjempe med nebb og klør i jakten på vakter. Vi hørte fra rekrutteringspatruljen at det var bruk for oss. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Vi hørte fra rekrutteringspatruljen at det var bruk for oss. Jeg tenkte ikke på at jeg ikke skulle få full stilling. På VG1 var det ikke tema engang. På VG2 hørte jeg at vi var heldige om vi fikk 50 prosent, forteller hun. Men da var det litt sent å snu. Hun følte seg fanget av et valg hun hadde tatt på delvis feil premisser.  Ble du feilinformert av rekrutteringskampanjen?  Det er vel en del av rekrutteringsjobben at de ikke informerer om akkurat dette. Jeg kunne jo ha spurt, men jeg tenkte ikke på det. Så jeg kan vel si at jeg følte meg litt feilinformert... 18 > Fagbladet 2/2013 ¸ˇDyr og dårlig deltidskultur ¸ˇUKULTUR: Vi kan ikke ha et arbeidsliv som er innrettet etter den enkeltes privatliv, mener Kjellfrid T. Blakstad. å ha mange ansatte på deltid er absolutt ikke lønnsomt, slik mange har hevdet, påpeker leder av Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kjellfrid T. Blakstad.  Kostnadene ved å administrere ansatte i flere små stillinger er mye høyere enn om det bare brukes heltidsansatte. Derfor er det store beløp å spare på å ansette folk i fulle stillinger. I tillegg vet vi at mange deltidsstillinger også fører til dårligere kvalitet på tjenestene  Ofte har de ikke noe valg  men damer lar seg bruke når de aksepterer en 30 prosent stilling mens de i realiteten jobber 100, sier Blakstad. Hun påpeker at Fagforbundet lenge har fbaargang2013 fbseksjonKIR