¸ˇ¸ˇMarte Evensen Etnedal, norgesmester 2008 Fikk 20 prosent stilling etter fullført fagbrev og jobbet vakter i tillegg. Etter en periode fikk hun et vikariat på 70 prosent. Da vikariatet gikk ut, var det tilbake til 20 prosent. Er nå i et vikariat på 60 prosent. Planlegger å ta sykepleierutdanning for å kunne få en full fast stilling.  Jeg syns det er stusslig at de misbruker ung arbeidskraft. Jeg har tidligere deltatt i rekrutteringskampanjen Bli helsefagarbeiderª, men har takket nei til å være med i år. Jeg vil ikke stå og si at unge mennesker bør ta denne utdanningen. Jeg mener dette ikke er et lurt yrkesvalg før vi får gjort noe med jobbsituasjonen. Ina Jevnheim Lillehammer, norgesmester 2006 Gikk direkte fra hjelpepleierutdanning til påbygging allmennfag. Begynte deretter i 50 prosent vikariat som hjelpepleier på Lillehammer helsehus, og fikk fast jobb etter et år.  Jeg ble spurt om hvor stor stillingsbrøk jeg ønsket, og fikk 80 prosent slik jeg ba om. Jeg tar nemlig vernepleierutdanning på deltid ved siden av jobben, sier Ina, som altså er den eneste av de tidligere NM-vinnerne som har fått viljen sinª og den stillingsprosenten hun ønsket seg. Hege Sveum Nordre Land, norgesmester 2008 Fikk en helgestilling på 13 14 prosent etter fullført fagbrev. Etter kort tid ble stillingsprosenten økt til 43, og den økte deretter gradvis til 50 prosent. I januar 2013 fikk hun enda en økning, nå til 63 prosent stilling i hjemmesykepleie og på sykehjem.  Det er helt tragisk at vi må kjempe i mange år for å få en full stilling. Jeg trives godt med jobben, og har også vært med og reklamert for yrket gjennom Bli helsefagarbeiderª. Men jeg føler mer og mer at vi lurer folk. Vi må være åpne om at vi reklamerer for deltidsjobber. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFramtidsutsiktene får mange til å hoppe av 8000 elever begynner hvert år på helse- og oppvekstfag (VG1) i videregående skole. To år senere er det bare 1100 av dem som går ut i lære som helsefagarbeider, og langt fra alle disse går ut i jobb som helsefagarbeider etter endt fagbrev. Problemer med å få nok arbeid som sikrer dem økonomisk, er en av hovedårsakene til at så mange velger bort yrket, viser rapporten å bli helsefagarbeiderª (NIFU 5/2013) som bygger på intervjuer med et utvalg elever og lærlinger.  Hvis man ønsker at rekruttering av unge lærlinger skal fungere, må en nyutdannet helsefagarbeider kunne regne med å få tilnærmet full stilling etter fagbrevet, skriver forskerne i rapporten. ¸ˇjobbet for at ansatte skal få rett til en stillingsprosent tilsvarende den de i realiteten jobber. Men noen ganger ligger nøkkelen til å løse deltidsproblemet i kulturen på arbeidsplassen, understreker seksjonslederen:  Mange ansatte har fått mikse og plukke enkeltvakter slik det passer dem, og denne kulturen har fått leve. årsaken til dette er ofte sammensatte, men vi kan ikke ha et arbeidsliv som er innrettet etter den enkeltes privatliv. Har du en jobb, må du jobbe når arbeidsgiveren har bruk for deg.  Vi kommer ikke lenger med dette så lenge alt er basert på frivillighet. Nå må vi rydde opp, og alle må bidra. Endringer i arbeidsmiljøloven som er på trappene, vil løse noe, og i tillegg trenger vi sterke og klare ledere på arbeidsplassene som kan bidra til å rydde opp i ukulturen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHeltid skal være hovedregelen Nå vil alle parter legge bredsida til for å kvitte seg med deltidsproblemet. Det store heltidsvalgetª er tittelen på en felles erklæring fra Fagforbundet, Delta, Sykepleierforbundet og KS. Her har partene kommet fram til en felles retning på arbeidet med å skape en heltidskultur i kommunal sektor. 53 prosent av de ansatte i kommunene jobber deltid. Politisk oppmerksomhet og mange tiltak har ikke redusert deltidsandelen vesentlig. Heltidsarbeid skal være hovedregelen,ª heter det blant annet i erklæringen. Videre heter det at Ledige deltidsstillinger bør brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte framfor å lyse ut en deltidsstilling. Dersom det likevel vurderes hensiktsmessig å lyse ut stillingen, bør den lyses ut som 100 prosent stilling.ª Fagbladet 2/2013 > 19 fbaargang2013 fbseksjonKIR