¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra snille piker til fryktløse krigere I dag kan vi smile litt av pikebøkene som kom ut for 100 år siden. De var kjønnsdiskriminerende og definerte snevre og svært tradisjonelle jente- og kvinneroller. En egen litteratur rettet mot barn og unge begynner å ta form på 1800-tallet. De første bøkene inneholdt oppdragende og formanende tekster, men utover 1800-tallet begynner det å komme mer underholdende litteratur, som helteskildringer og reiseromaner, og tidlig på 1900-tallet kommer bøkene om Tarzan. Felles for mye av denne litteraturen er at den først og fremst er myntet på gutter. For det handler om menn  enten de er modige helter, dristige oppdagelsesreisende eller sterke hverdagsslitere. Dannelsesromaner På begynnelsen av 1900-tallet kommer det egne bøker rettet mot piker, som det het på den tida. Bøkene var gjerne dannelsesromaner, og ofte handlet de om skole, utdanning og noen års yrkesliv før pikene ble gift og skulle innta rollen som hustru og mor. Kristin Ørjaseter, direktør for Norsk Barnebokinstitutt kaller allikevel disse bøkene for et frihetsprosjekt, og forklarer det slik:  Da pikebøkene begynte å komme, begynte det også å handle om jenter, og det ga den tidas jenter litterære forbilder. Litteraturen ga dem en betydning de ikke hadde hatt før, og slik ble den et frihetsprosjekt, sier Ørjaseter. > Fagbladet 2/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonKIR