¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPippi Langstrømpe for å finne gode beskrivelser av jenter som er handlende, uavhengige hovedpersoner i det offentlige rom, sier hun til nettstedet Kildenª. Arvtakere etter Nancy og Pippi? I sin masteroppgave i litteraturvitenskap tok Nina Med for seg 100 nye norske bøker for barn i alderen 10 14 år, utgitt fra 2001 til 2005. I disse bøkene fant hun bare fem heltinnefigurer. Litteraturviteren definerer en ekte heltinne ut ifra fire kriterier: Hun må være fortellingens hovedperson, hun må utføre en dåd, hun må ha evnen til grenseoverskridelser, og hun må ikke være plassert i en offerrolle. I 2013 er kvinner regjeringssjefer, næringslivsledere, astronauter, piloter, forfattere, tindebestigere og idrettsstjerner. Heltinnene fins i virkeligheten, så hvorfor må vi 70 år tilbake for å finne dem i barnelitteraturen? Henger vi fortsatt igjen i snill pikeª-idealet?  Nei, tror Kristin Ørjaseter, den snille piken er definitivt borte, og har nok vært borte en god stund allerede. Det som leses mest nå, er bokserien Dødslekene. Her møter vi en helt annen kvinnetype. Hovedpersonen Katniss er en handlende heltinne, hun er en kriger og en overlever. Etter mitt syn utforsker disse bøkene et helt nytt kvinneideal, og det skal bli spennende å følge med på utviklingen videre. FANTASI: Det viktigste for barnebibliotekar Gro Johansen Raih er ikke nytten av å lese, men opplevelsene og inspirasjonen som god litteratur kan gi. ¸ˇ¸ˇGAMMELDAGS: Pikebøkene hadde sin misjon, og må forstås ut ifra det samfunnet disse bøkene ble utgitt i. Hvor er alle kvinnelige helter hen? På 1940-tallet kom bøkene om Frøken Detektiv og Pippi Langstrømpe. Både Nancy Drew og Pippi er aktive og selvstendige hovedpersoner, noe som var ganske unikt i den tidas barne- og ungdomslitteratur. Ifølge litteraturviter Nina Med mangler nyere norsk barnelitteratur heltinner.  Fortsatt må vi faktisk tilbake til Frøken Detektiv og Kilder: Kilden, Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning, Norges forskningsråd Norsk Barnebokinstitutt ¸ˇ34 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR