¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPiRion  kulturavis for barnehagar og skular  Eg har alltid hatt ein draum om å skriva ei barnebok, men har hatt noko som Distribuert med Fagbladet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇM A S S E , M A S E å ærefrykt. e for sjangeren, i alle fall ei kan S skj ha r lik n ULL! ap ei fr ykt Dottar av saueull flyg gjennom lufta. Somme landar mjukt på små barnehovud, somme blir stappa effektivt ned ein genser- rygg. Vi er på teater for dei minste, og dei likar det som skjer! TEKST OG FOTO: TOYNI TOBEKK nr. 1 2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR