¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFRITT FRAM: I Ulldotten kan barna hive seg inn i leiken nett slik dei ønskjer. Det er heilt ufarleg  det er jo berre ull! ¸ˇ¸ˇ¸ˇVESLE BÆ:  No frys ikkje Bæ! Historia spinn rundt den vesle, frosne sauen Bæ, som barna får vere med og setje klede på. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇV VENNER MED VENGER ¸ˇA A v v Erna Osland ¸ˇI I lustrert av Inger Lise Belsvik l S ll ¸ˇSa amlaget 2012 ¸ˇD D i ina oppdagar ein fugl utanfor ¸ˇindauget sitt ein dag, ein fugl i m Boka er innhaldsrik, med heile 91 sider. Her er ikkje berre den vare og fine historia om Dina, men også fakta om alle dei ulike fuglane og ei oversikt over kva bøker ein kan lese, og kva nettstader ein kan bruke for å finne ut meir om fuglane. Inger Lise Belsvik, som me kjenner godt frå bøker som Spring, hesten, spring og Jon og den lange julenatta, har teikna 20 norske fuglar og gjeve dei eit eige særpreg som fyller teikningane med liv. Saman med dei gode skildringane vil teikningane gjere det lettare for borna å kjenne att fuglane når dei sjølve skal finne dei. Boka vil truleg inspirere mange barn til å lære meir om naturen og fuglane  og garantert til å gå ut for å utforske meir på eiga hand. Boka passar best for born mellom 9 og 12 år. Erna Osland debuterte i 1987 og har skrive mange kritikarroste bøker både for barn, ungdom og vaksne. o b i e n n a r h e m m v v ¸ˇs l r h e l e g ge ven. Saman med kame- m raten William byrjar ho å utforske fuglane og skriv det ho finn, ned i ei lita bok. Dette er boka om ei lita jente som blir fuglekikkar, og som undrar seg over alt ho ser i naturen. s o b l r h n a e m l UT AV MUNNEN A v Berit Oksfjellelv I lustrert av Jens Kristensen I l M Mangschou forlag 2012 r I boka får me vere med på ei forunderleg reise, der Billa har ei laus tann som gjer vondt, mor meiner ho må trekkje den, men Billa er ikkje så sikker. Mor bind ein tråd fast i tanna og ber Billa om å trekkje. Billa har ikkje lyst, men til slutt trekkjer ho. Men kva kjem ut? Ikkje tanna, men blæretang! Plutseleg er tanntrekkinga blitt ei fantasifull reise der Billa badar i havet, og mor er blitt til eit fyrtårn. Ein båt som minner om tv-stolen, kjem også forbi. Kven har ikkje hatt lyst til å drøyme seg bort når dei har tannverk? At tråden du skal trekkje tanna med, eigentleg er ein ekte gitarstreng, som er funnen i ei skattekiste? Og at tannverk eigentleg er ein trommesolo? Berit Oksfjellelv klarer å ta lesaren med ut i ei fantasiverd der alt er lov, og der tannverken truleg blir lettare å leve med. Jens Kristensen sine illustrasjonar er gode og levande, i harmoniske fargar henta frå eit maritimt univers. Berit Oksfjellelv er frilansjournalist og kunststudent. Boka Ut av munnen passar best for born mellom fire og åtte år. Be B er r i i tO i t O k k s s f fj j e el e l l n le el l v r h m e e ¸ˇ¸ˇ¸ˇU ¸ˇA v ¸ˇl l ¸ˇ¸ˇr med denne biletboka, som er illustrert av Jens Kristensen. v d d eb e bu ut t e e r r e e ¸ˇ¸ˇ¸ˇBOKMELDINGAR AV: JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR fbaargang2013 fbseksjonKIR