¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK Maktkamp  kvinnekamp Da Else Vårum Egeberg i 1983 foreslo at hjelpepleierne burde tilsluttes LO, var det verre enn å banne i kirka. På kort tid gikk hun fra å være soleklar lederkandidat til å bli forbundets mest omstridte. D interessert i lønnsspørsmål enn i yrkesfaglige utfordringer. Det var nærmest litt ufint å snakke om høyere lønn, for mange av dem var tidligere husmødre med en mann som hovedforsørger. Unge eller enslige forsørgere erkjente snart at det var egen lønn de måtte leve av; det holdt ikke med knapper og glansbilder  eller nestekjærlighet. Kvinnerevolusjonen Det var ikke bare et generasjonsskifte da Egeberg overtok som leder. Selv i et nærmest hundre prosent kvinneforbund, var det ¸ˇet var likevel en annen maktkamp og en dypere ¸ˇ¸ˇ¸ˇsplittelse som tvang Egeberg til å trekke seg som leder- ¸ˇ¸ˇkandidat i første omgang. Da hun bare to år senere ble valgt til forbundsleder, var en ny generasjon fagforeningsfolk kommet på banen. I 1985 kunne Hjelpepleierforbundet (NHF) feire 20-årsjubileum, og vise til rekordhøye 25.000 medlemmer. Satset på utdanning 35-årige Else Egeberg fra Orkdal var en typisk representant for den nye tids hjelpepleiere som hadde lært seg å stå på kravaª. I motsetning til de tidligere lederne, som alle var kvinner som utdannet seg i voksen alder, var hun blant dem som bevisst satset på hjelpepleierutdanning etter grunnskolen. Hun kjente NHFs organisasjon bedre enn noen, siden hun som purung kontordame i 1971 ble en av de aller første ansatte i forbundets sekretariat i Oslo. Da hadde hun allerede sikret seg handelsutdannelse, i tillegg til hjelpepleierskolen. Praksis som tillitsvalgt hadde hun fra Orkdal sykehus, og senere ble hun kretsleder i Oslo/Akershus før hun i 1981 ble valgt inn i NHFs hovedstyre. Underveis hadde hun også skaffet seg erfaring som saksbehandler i Helsedirektoratets sykepleiekontor. OFFENSIV: Else Vårum Egeberg representerte et generasjonsskifte i Hjelpepleierforbundet da hun ble leder i 1985. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇK E T R E M ¸ˇ¸ˇ¸ˇØ J ¸ˇ241 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Opplært til lydighet Egeberg hadde fulgt alle landsmøtene gjennom 1970- og 1980tallet, og sett hvordan kollegene måtte passere mange hindre før de vant selvtillit nok til å synge ut og kreve sin rett. Utdanningen var den første bøygen, fortalte hun senere, der de ble opplært til lydighet og til å være forsiktige og snille.  Vi skulle reise oss når oversøster kom inn i vaktrommet, og på arbeidsplassen ble vi plassert nederst på stigen. Typisk i det gamleª NHF var at tillitsvalgte var langt mindre menn som dominerte sentrale posisjoner i organisasjonen. Forbundet hadde lenge en mannlig generalsekretær som siden starten holdt fast grep om det meste. året 1985 skulle for øvrig innlede litt av en kvinnerevolusjon i offentlig sektor, både i fagbevegelsen og i politikken. Like etter NHF-landsmøtet, tiltrådte Liv Nilsson som leder i konkurrenten Norsk Kommuneforbund, og våren 1986 dannet Gro Harlem Brundtland sin nye regjering som skulle bli verdensberømt som kvinneregjeringenª. 393 Trykksak L I M Fagbladet 2/2013 > 61 fbaargang2013 fbseksjonKIR