¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi må arbeide for at kontorfagbrevet gir en lønns- og karrieremulighet som motiverer flere til å melde sin interesse.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Seksjonsledere på valg Gerd Eva Volden (60) og Kjellfrid T. Blakstad (58) tar ikke gjenvalg som seksjonsledere i Fagforbundet til høsten. Side 28 ˇ€‹ De nye Googlesykdommene Ukritisk tillit til informasjon fra internett eller aviser kan skape angst for sykdom, men kan også føre til at folk dropper en nødvendig legesjekk. Side 30 ˇ€‹ Kjønnsbestemte yrkesvalg FOKUS: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen ønsker å bryte det kjønnsdelte arbeidslivet. For å oppnå det, må vi få ungdommen til å ta mer utradisjonelle yrkesvalg, mener hun. Side 36 Underskudd av kvinner på toppen Kvinner er i flertall blant de ansatte i kommunene. Men ikke helt på toppen. Der er en av fem rådmenn kvinner. Siri Fahlvik Pettersen i Øygarden kommune er en av dem. Side 32 Fagbladet 2/2013 > 27 ¸ˇFoto: Tor Erik H. Mathiesen fbaargang2013 fbseksjonKON