¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMestring skaper arbeidsglede ¸ˇDårlig bredbånd hindrer vekst Digit-utvalget anbefaler at Norge får en nasjonal teknologidirektør, innfører programmering som valgfag i grunnskolen og gjør kartdata gratis tilgjengelig for alle. I tillegg peker utvalget på den manglende båndbredden. Begrenset data Digit-utvalget har det siste halvåret jobbet med å finne ut hva som bremser innovasjon og digital utviklingen. Konklusjonene har munnet ut i NOU-en Hindre for digital verdiskapning. Båndbredden er ikke god nok, og spesielt er det dårlig kapasitet på opplas- ting. Det går ut over blant annet muligheten til å dele data, sende fra seg større mengder med informasjon, ifølge utvalgsleder Torgeir Waterhouse i IKT Norge. Se til Sverige Utvalget anbefaler at regjeringen kopierer svenskenes konkrete mål om at minst 40 prosent av alle husstander og bedrifter skal ha tilgang til 100 Mbit/s synkron netttilkobling innen 2015 og minst 90 prosent innen 2020. Utredningen skal på høring i regi av Fornyingsdepartementet. It-minister Rigmor Aasrud lover at flere poenger blir med i stortingsmeldingen om it-politikken, ifølge Teknisk ukeblad. VeV ¸ˇ¸ˇGjentatte mestringserfaringer over tid er en viktig kilde til god helse blant ansatte. Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom både psykisk og fysisk sykdom og troen på egen mestring, forteller Idebanken. Personer som har erfart at de mestrer oppgavene, er mindre deprimerte, mindre plaget av angst og mindre utsatt for infeksjoner. Hvis de blir syke, får sykdommen ofte et mindre alvorlig preg. Gir et kick av energi Men mestringsopplevelser er ikke bare med på å hindre en negativ helseutvikling. De har også en positiv betydning for helsen: å håndtere en krevende situasjon på en god måte oppleves inspirerende og gir et kickª av energi, arbeidsglede og motivasjon. Opplevelsen av mestring kan altså være både en buffer mot sykdom og en kilde til god helse. Noen tips til økt mestring: " Tilpass arbeidsoppgaver og utfordringer slik at alle får realis- tiske muligheter til å håndtere sine arbeidsoppgaver. " Skap et klima for konstruktive, realistiske tilbakemeldinger og god sosial støtte. " Sørg for god og tilstrekkelig opplæring. " Legg til rette for personlig og faglig utvikling. " Skap et klima for felles læring og refleksjon. " Sørg for god informasjonsflyt og forutsigbarhet. ¸ˇTekst: VEGARD VELLE ¸ˇLigg bedre, få bedre helse Med bedre liggestilling om natta, kan personer med nedsatt egenbevegelse få bedre helse. De ansatte på hjelpemiddelsentralen ved Nav Troms kurser pleiere, assistenter, pedagoger og terapeuter i hva som er gode liggestillinger. Kurset heter Grunnkurs i liggende posisjonering. Får mer energi Hjelpemiddelsentralen har siden 2009 jobbet målrettet med å forebygge feilstillinger hos personer med nedsatt egenbevegelse. I Norge har vi god tradisjon med posisjonering i sittende og stående stillinger, mens liggestillinger ikke har samme fokus. Feilstillinger som ofte kan ses hos personer som har problemer med å bevege seg uten hjelp eller NYTTIG KUNNSKAP: 21 kursdeltakere fra Nordreisa kommune fikk opplæring i gode liggestillinger fra fysioterapeuter hos hjelpemiddelssentralen ved Nav Troms. ¸ˇhjelpemidler, kan være kontrakturer (stivhet) i knær og hofter, skjevt bekken og skjevhet i ryggsøylen. Anbefaler ryggstilling Ved å sette inn tiltak for å stoppe videreutvikling av skjevstillinger eller forebygge at disse oppstår, kan personene få mer energi, mindre smerter, bedre hvile og en økonomisering av kreftene sine.  I ryggliggende stilling har vi god erfaring med å påvirke spasmer, bekken og kroppssymmetri i en gunstig retning. I denne stillingen får personen en god understøttelsesflate og god hjelp av tyngdekraftens positive innvirkning på kroppen, sier åse Seljebu, fysioterapeut ved hjelpemiddelsentralen hos Nav Troms. VeV Fagbladet 2/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: åse Seljebu colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON