¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKREVER SIN KVINNE: Det er ikke noe maskulint over rådmannstillingen. Men det er klart den tar mye tid, det erikkenoennitilfire-jobb, sier Siri Fahlvik Pettersen. 32 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON