¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotoreportasje ¸ˇ4. februar 1981 blir Gro Harlem Brundtland landets første kvinnelige statsminister. Hun var da nestleder i Arbeiderpartiet og hadde to perioder som miljøvernminister bak seg. Senere samme år ble hun valgt til Aps første kvinnelige leder. Groª er nærmest blitt et begrep her i landet, og hun er en av de virkelig store kvinnene i nyere norsk histore. 20 år etter at vi fikk vår første kvinnelige statsminister, ble Gerd Liv Valla valgt til LOs første kvinnelige leder i 2001. ¸ˇ42 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON