¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ> Nelly Haudemann var sporvognfører i 1964, mens Lone Lønne og Anne Hazeland gikk på snekkerlinja ved Oslo yrkesskole i 1975. I dag velger fortsatt mange kvinner tradisjonelle kvinneyrkerª. Tidligere fantes interesseorganisasjonen Kvinner i mannsdominerte yrkerª (KIM). Kvinnepanelet, som ble etablert av regjeringen i 2010, mener at det er viktig å etablere et slikt nettverk på nytt. fbaargang2013 fbseksjonKON