¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSKOLEGANG: Bedre sent enn aldri. Noen tar igjen det forsømte på voksenopplæring. ¸ˇSOMALILAND ¸ˇTidligere Britisk Somalia. Del av Somalia 1960 1991. Selvstendig republikk fra 1991, men fortsatt ikke internasjonalt anerkjent. Hovedstad: Hargeisa. Befolkning: Rundt fire millioner; 60 prosent er nomader. Analfabetisme: Rundt 50 prosent. Barnedødelighet: Over ti prosent i første leveår. ¸ˇ¸ˇvar hun i flyktningleir til 1990, og kom seg etter hvert til England. I England arbeidet hun i det somaliske miljøet, men slo seg ikke til ro, og reiste tilbake til hjemlandet der hun ble aktiv i forskjellige organisasjoner. Hun startet Somaliland Women s Political Forum i 2000, som blant annet engasjerte seg i menneskerettigheter. Arbeidet med menneskerettigheter førte til at hun ble arrestert av den forrige regje- ringen.  Jeg oppdaget korrupsjon i et departement, og du vet, jeg bløffer ikke, så jeg fikk en jurist til å hjelpe meg med å bevise det. Derfor ble jeg arrestert, forklarer ministeren. Da lederen for opposisjons- partiet stilte som president- kandidat i 2010, tok Aden aktivt del i valgkampen. Han vant, og Aden ble etter hvert utnevnt til utdanningsminister. Som tidligere lærer og rektor er dette et område hvor hun får brukt engasjementet sitt fullt ut. Prisbelønt barnehjemsleder En annen kvinne fra Somaliland, som etter mange år i England har flyttet hjem for å arbeide for et mer demokratisk Somaliland, er Asha Mohamoud Qalib. Som flyktning ble hun raskt opptatt med frivillig arbeid blant sine landsmenn i England, og samarbeidet med politikere, politiet og skolen. For innsatsen fikk hun priser på både lokalt og nasjonalt nivå. Men hjertet hennes var i hjemlandet, og hun kom tilbake i 2010. Da barnehjemmet i Hargeisa trengte ny leder etter at den forrige styreren døde, tok Qalib på seg ansvaret for nesten 400 barn. Den forrige styreren sørget for at barna fikk omsorg og stell, men det var absolutt rom for forbedring. Bygningene var nedslitte, og det manglet mye utstyr. Etter > ¸ˇSATSER På JENTENE: Utdanningsminister Zamzam Abdi Aden. Fagbladet 2/2013 > 47 fbaargang2013 fbseksjonKON