¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Stortinget Debatt ¸ˇmange konflikter rundt om i verden, og svært mange av disse konfliktene har krevd og krever langt flere menneskeliv enn det konflikten mellom Israel og palestinerne gjør. Jeg syns dessuten dette engasjementet dere har for palestinerne er noe underlig. Hvor er de kritiske artiklene om hvordan Hamas undertrykker palestinere på Gaza, eller om hvordan syriske styrker bomber palestinske flyktningleirer i Syria? Er lidelser som palestinere blir påført kun interessant å skrive om når dere kan hevde at Israel har skylden for dem? pleiere  som på Haukland sykehus. Hjelpepleiere fratas altså oppgaver og tilbys stillinger helt ned i seks sju prosent. Dette er ikke bare dårlig og lite framtidsretta ledelse, det er overgrep mot enkeltpersoner og til dels ei hel yrkesgruppe! Dette skjer til tross for at det ifølge Statistisk sentralbyrå vil mangle 57.000 helsefagarbeider- og 27.000 sykepleierårsverk i 2035 i Norge. Undersøkelser viser at 80 prosent av guttene og 50 prosent av jentene sier de ikke vil velge slik utdanning. Dette burde bekymre alle. Jeg er selv sykepleier, og jeg har jobbet som leder. Jeg er nå leder for Fagforbundets sykepleiernettverk, og jeg er mye ute på sykehus og andre arbeidsplasser. Jeg er stolt av å være sykepleier, og jeg anbefaler helsefaglig utdanning for andre! Men  hva gjør nevnte situasjon med hjelpepleiernes yrkesstolthet, selvbilde og selvtillit? Helsedirektoratet jobber aktivt for at flere skal velge helsefagarbeiderutdanningen, og arbeidsgiverforeningen Spekter samarbeider med Fagforbundet om flere hele stillinger og flere lærlingplasser i sykehus. Mange har forstått at vi må jobbe hardt for å møte rekrutteringsutfordringene. Det må nå settes et kraftig søkelys på den uverdige situasjonen som blant annet synes å være på Vestre Viken. Arbeidsgiver må rydde opp. Helsefagarbeidere er en viktig yrkesgruppe, og det er for få som utdannes. De må gis jobbmulighet, og det må skapes gode, spennende og utviklende arbeidsplasser for å sikre framtida! Vi vil ha bruk for dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere og en rekke andre yrkesgrupper for å sikre gode team rundt pasienten. Yrkesutøverne skal samarbeide, de skal ikke undertrykkes og trakasseres! Ungdom som skal velge helsefaglige yrker i framtida, må ha gode yrkesstolte rollemodeller. Alle yrkesgrupper må i realiteten settes i stand til å utføre jobben også gjennom praktisk øvelse på hver enkelt arbeidsplass. Det må etableres gode opplæringstiltak og etterutdanningsmuligheter slik at flere yrkesgrupper kan bidra på stadig nye felt. Fagforbundet jobber nitidig for flerfaglighet og tverrfaglighet fordi vi er overbevist om at dette er til det beste for pasientene. Sissel M. Skoghaug, leder Sykepleiernettverket i Fagforbundet POLITIKK Høyres kamuflasje Det må stå bra til i Norge når opposisjonens statsministerkandidat innleder valgåret med å bedyre at folk knapt vil merke forskjell dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Det er ikke nødvendigvis slik at Høyre skal ha en profil som bare går ut på at vi skal gjøre tøffe end- ringer hele tiden,ª sa Erna Solberg da Politisk kvarter på NRK P2 innledet det nye året med å ha Høyre-lederen på besøk i studio. Hun forklarte at endringene de planlegger må skje skrittvis for å unngå å få folk mot seg. Erna Solberg må gjerne insistere på at hun kommer til å gå sakte, men det hjelper lite når retningen er feil. Derfor er det viktig at vi diskuterer hva Høyre faktisk vil med det norske samfunnet. Det har lenge vært partiets strategi å snakke i myke vendinger og unngå hard profilering av egne standpunkter i frykt for å skremme folk fra seg. Derfor heter det ikke lenger konkurranseutsetting og privatiseringª i de kretser. Det heter mer mangfold og mer valgfrihetª. Men betydningen er den samme. Både helsevesen og eldreomsorg skal konkurranseutsettes for å slippe til private selskaper som kan hente ut profitt fra å levere tjenester som det offentlige betaler for. At det både fører til dårlige arbeidsvilkår for de ansatte og større Odd Fagerbakke, Tønsberg. SYKEHUSPOLITIKK Trakassering av hjelpepleiere! Jeg er sjokkert, opprørt og skuffet. Jeg møtte en hjelpepleier på Vestre Viken som fortalte at hjelpepleiere var blitt fratatt mange av sine arbeidsoppgaver, som for eksempel å gi insulin, sette klyster, gi ferdig doserte medikamenter og en del mer. Dette er oppgaver hjelpepleiere generelt har tatt seg av  etter individuell opplæring og godkjenning. Jeg har dessverre møtt flere hjelpepleiere andre steder som er i liknende situasjon, og vi vet om hjelpepleiere som settes til slike oppgaver kun i helger og høgtider  fordi det da er mangel på sykepleiere. Hjelpepleiere sier at de føler seg trakassert og mobbet! Vi ser allerede alvorlige konsekvenser av utviklinga. Det er operasjonshjelpepleiere som ikke lenger får bidra ved operasjoner. Dette til tross for at livsnødvendige operasjoner ikke kan gjennomføres på grunn av mangel på operasjonssyke- TåKELEGGING: Høyres Erna Solberg har erstattet ord som konkurranseutsetting og privatiseringª med mer mangfold og mer valgfrihetª. Men betydningen er den samme, mener stortingsrepresentanten bak dette innlegget. ¸ˇ50 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON