¸ˇ¸ˇHedersmerker Fagforbundet Songdalen har delt ut jubileumsmerke til medlemmer som har 25 års medlemskap i Fagforbundet. På bildet leder Janne Slotte, Oddny ånensen, Tonny Syvertsen, Lene Grindland og nestleder Liv Else Kallhovd i Fagforbundet Vest Agder. Monika Hagen fikk hedersmerke i gull for nærmere 30 års aktiv tjeneste for Norsk Kommuneforbund og Fagforbundet. Hun er nå tillitsvalgt, seksjonsleder i kontor og administrasjon og revisor for Fagforbundet Liv Else Kallhovd og jubilant Monika Hagen. Songdalen. Vi håper hun ønsker å fortsette i mange år fremover. Tekst: Janne Slotte ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ40-åRSJUBILANTER: Foran: Richard Hartvigsen, Harald Eilertsen og Harald Haukebø. Bak: Helge Meltzer, Jan Otto Trudvang og Karl Børre Karlsen. 25-åRSJUBILANTER: Agnes Jensen, Ailin Ditefsen Hansen, Arna Antonie Karoliussen, Astrid Haukebø Pedersen, Berit Klausen, Eldrid Strand, Erna Karlsen, Heidi Fagerli Merete Klausen Heggen, Oddrun Larsen, Torild Elisabeth Solli, Tove Solberg Monsen og Turid Rasmussen. Merkedryss i Harstad Fagforbundet Harstad inviterte våre 47 jubileumsmedlemmer for at de skulle få en liten utmerkelse for sitt lange medlemskap. 36 av våre medlemmer ble innmeldt i 1987, og de kunne feire 25 års medlemskap i Fagforbundet. 13 medlemmer var til stede, og de fikk overlevert nål og diplom. 11 medlemmer hadde 40 års medlemskap i LO, og av disse var 6 til stede. De fikk LOs spesielle 40-årsnål og diplom. Tekst og foto: Rolv H. Sareussen Fra venstre: Inger Marie Nielsen (25), Berit Mann Larsen (40), Per Wintermark (25), Anne Mykland (25), Egil Nic. Haugland (40), Turid Britt Sandvik (25), Kjetil Saga (25), Astrid Byholt (40) og Ruth Gerd Hagane (40). Heder og ære i sør årsmøtet i Fagforbundets avd. 078 Risør, Gjerstad og Vegårshei ble i år holdt på Sørlandsporten kafeteria. Fagforbundets 25-årsmerke og LOs 40-årsnål med diplomer og blomster ble delt ut til medlemmer som takk for mange års innsats. Tekst: Venke Anny Nes Fagbladet 2/2013 > 55 fbaargang2013 fbseksjonKON