¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 2 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLIKESTILLING  LANGT IFRA! ¸ˇForsideillustrasjon: Vidar Eriksen > SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK fbaargang2013 fbseksjonSAM