¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHedret for en spenstig avdeling Kontingent 2013 Vår notis i forrige nummer om kontingent kan ha skapt noe forvirring. Derfor en presisering: Yrkesaktive medlemmer betaler 1,55 prosent av brutto lønn i kontingent. I tillegg kommer premie til kollektiv innboforsikring, Fagforbundets stønadskasse og OUO-kontingent som til sammen utgjør 106 kroner pr. måned. Noen foreninger har en lokal administrasjonskontingent. Studenter betaler 250 kroner pr. halvår, inkludert kollektiv innboforsikring og stønadskassen. Elever og lærlinger har gratis medlemskap, men kan betale 250 kroner pr. halvår for innboforsikring og stønadskassen. Pensjonistkontingenten er 426 kroner i året. PF ApogLOgår sammen om heltid  Tenk om arbeidsgiverne kunne stå fram og si at hos oss jobber vi heltid, og det er sånn vi vil ha det, sier nestleder Gerd Kristiansen i LO. Arbeiderpartiet og LO går sammen om en felles plattform for at heltid skal bli regelen i helse- og omsorgssektoren. Slik skal de fylle opp den økende underdekningen i helsesektoren. VeV ¸ˇIngen skal brenne inne med en god ide! Det er mottoet til avdelingsleder Kristine Borvik ved Søbakken sykehjem i Larvik. Nå er hun utnevnt til årets ildsjelª. årets ildsjelª er en av to arbeidsmiljøpriser som deles ut av Kommunal landspensjonskasse (KLP). I tillegg kommer årets arbeidsmiljøprosjektª, som i år gikk til Lunner kommune for kommunens kultur- og kvalitetsarbeid. Solgte klemmer I oktober skrev Fagbladet om Kristine Borviks avdeling ved Søbakken sykehjem. Da hadde de ansatte nettopp solgt klemmer på Helgeroadagen. Det var ett av mange prosjekter for å samle penger til turer og aktiviteter.  Kristine Borvik kom inn som et friskt pust på en arbeidsplass med utfordringer, skriver juryen i sin beslutning. Juryen slår fast at trivselen er økt, nærværet blant de ansatte er økt og stoltheten på arbeidsplassen likeså. Flere gode påfunn  Prisen gir oss enda mer tro på at dette nytter, at det lille vi kan gjøre utgjør en forskjell og at vi sammen kan få til hva vi vil, sier Kristine Borvik. eksisterende og nye arbeidsmiljøtiltak på arbeidsplassen. Vi-etª som teller  Bli hverandres heiagjeng. Det gir enorme gleder, kraft og handlekraft, råder årets ildsjel.  Hos oss er det vi-etª som teller. Overfor Fagbladet markedsførte Borvik i fjor mottoet: Ingen skal brenne inne med en god ide.  Veien fra en sprø ide til en fantastisk opplevelse kan være veldig kort, fastslår hun. ¸ˇ¸ˇILDSJEL: Avdelingsleder Kristine Borvik ved Søbakken sykehjem i Larvik. Gir stolthet Lunner kommune fikk arbeidsmiljøprisen. Der har nærværet økt, score på medarbeiderundersøkelser har gått opp sammen med innbyggernes brukeropplevelser av kommunen. Kommunen har vunnet med et kultur- og kvalitetsarbeid som har fått navnet Lea n. 331.882  å vinne denne prisen gir oss stolthet og en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig, sier fagleder og utviklingskoordinator i Lunner kommune, Jenny Eide Hemstad. var medlemmer i Fagforbundet 1. februar. Det er 7040 flere enn på samme tid i fjor. Følg utviklingen i ditt fylke på http://bit.ly/UVyDEY. Prisen er på 150.000 kroner og skal brukes til Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇFagbladet 2/2013 > 5 Foto: Caroline Omlid Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonSAM