¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLYSERE FRAMTID: Fagforbundet er positive til helseministerens forslag om at ansatte får nye oppgaver på sykehusene  blant annet sykepleiere og helsefagarbeidere. ¸ˇ¸ˇNytt håp om heltidsstillinger HVA ? MENER DU Er Norge et likestilt samfunn? Gunn Korsbøen, leder Fagforbundet Ski: Nei, utlyste stillinger i kvinnedominerte yrker er ofte deltidsstillinger. Også når det gjelder lønn har vi fortsatt en vei å gå. Suzan Aricigil, institusjonskokk: Ja, i verdenssammenheng er norske kvinner synlige i arbeidslivet, og kan jobbe og tjene penger på lik linje med menn både i offentlig og privat sektor. Siw Vangen, vernepleier: På papiret, i regelverk og i lover, er Norge likestilt. Men folks oppfatning av hva kvinner kan og hva menn kan henger etter. Det tar lenger tid å endre folks holdninger enn det gjør å endre lover. ¸ˇFagforbundet jubler over en helse- og omsorgsminister som vil avvikle deltidsarbeidet i sykehusene. Deltidsarbeid på landets sykehus skal i framtida tilhøre unntakene. Nå vil helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre innføre heltidskulturen også i helsevesenet. Flere hele stillinger var ett av ti mål som helseministeren presenterte i et foredrag for alle de fire regionale helseforetakene nylig. Nye åpningstider  Mitt mål er å redusere deltidsarbeidet med 20 prosent i løpet av året, sier Jonas Gahr Støre. Begrunnelsen hans er først og fremst å bedre pasientbehandlingen, men også å øke rekrutteringen av helsepersonell. En annen grunn til at deltid bare skal være aktuelt Er din kommune versting? ved særlige behov, er helseministerens ønske om at sykehusene skal ha lengre åpningstider.  Lokaler og kostbart utstyr står ubrukt i opptil 20 timer døgnet på hverdager. Dessuten er også pasientene travle mennesker som gjerne kan komme etter arbeidstid, sa Jonas Gahr Støre, som lover en utredning om saken før sommeren. Trenger fagarbeidere  Det som gjorde sterkest inntrykk på meg, var likevel at Støre er positiv til å bruke fagarbeideres kompetanse på en bedre måte, sier Odd Haldgeir Larsen, som sitter i Fagforbundets arbeidsutvalg med særlig ansvar for sykehussektoren. Larsen tolker ministeren dit hen at han er åpen for oppgaveglidning der det er hensiktsmessig.  Helsesekretærene kan for eksempel få nye og flere oppgaver når rutinene for rapportering skal legges om. ¸ˇTekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇGjør din kommune noe for å skaffe flere fulltidsjobber? Og er den bedreª eller dårligereª enn nabokommunen? Noen få tastetrykk gir deg svaret.  Vi vil ha en kultur der heltid er det vanligste. For å få det til, må vi ha godt dokumenterte fakta, sa KS-direktør Sigrun Vågeng under lansering av KS arbeidsgivermonitor som er tilgjengelig på nett. Monitoren har også data på sykefravær, utdanning og kompetanse, lønns- og arbeidsvilkår, og i år også 10.-klassingers holdninger til utdannings- og yrkesvalg. SH ¸ˇFagbladet 2/2013 > 7 Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonSAM