¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇonsgapet Kvinner og pensjon ¸ˇˇ€‹ I 2012 mottok menn gjennomsnittlig 237.212 kroner i pensjon. Kvinner mottok gjennomsnittlig 175.575 kroner. ˇ€‹ Nær åtte av ti minstepensjonister var kvinner i fjor. ˇ€‹ 60 prosent av alle uføretrygdede er kvinner. ˇ€‹ 40 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid. ˇ€‹ Langt flere menn enn kvinner har rett på avtalefestet pensjon (AFP). I 2012 var det fire ganger så mange mannlige AFPpensjonister som kvinner. ˇ€‹ Kun 24 prosent av kvinnene sparer til pensjon, mens tallet er 38 prosent for menn. ˇ€‹ 60 prosent av spareavtalene i aksje- og kombinasjonsfond tilhører menn. ¸ˇ¸ˇFellene ˇ€‹ I den nye pensjonsreformen får hjemmeværende pensjonspoeng, men hjemmeværende som tjener over ca. 340.000 vil tape pensjonspoeng. ˇ€‹ Tidligere ble pensjonen regnet ut ifra de 20 beste inntektsårene. Nå teller hvert år gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Alle perioder du har lavere eller ingen inntekt får direkte betydning for pensjonen din. ˇ€‹ Er du i en familie, og skal jobbe deltid eller være ute av yrkeslivet, så sitter du med regninga etter et eventuelt samlivsbrudd eller partners død. Sørg for felles pensjonssparing i ditt navn, som tilsvarer det du taper på å jobbe deltid. Fagbladet 2/2013 > 9 fbaargang2013 fbseksjonSAM