¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er fullt forståelig at unge jenter tenker seg om både to og tre ganger før de velger yrker med mye deltid.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen ¸ˇˇ€‹ Femte kvalitetssalong Insi Frisør i Bergen har oppmerksomheten rettet mot arbeidsmiljø, helse og miljø. Nylig utropte Fagforbundet salongen til landets femte kvalitetssalong. Side 29 ˇ€‹ Fra vaskefille til moderne renhold Flere og flere renholdere velger å ta fagbrev. De aller fleste tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen mens de er i arbeid. Ingrid Barkhald er den første renholdslærlingen i Nord-Trøndelag  og hun angrer ikke. Side 32 ˇ€‹ Kjønnsbestemte yrkesvalg FOKUS: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen ønsker å bryte det kjønnsdelte arbeidslivet. For å oppnå det, må vi få ungdommen til å ta mer utradisjonelle yrkesvalg, mener hun. Side 36 Kvinner i brann og redning For nøyaktig ett år siden opprettet Fagforbundet faggruppa kvinner i beredskap. De arbeider for å få en handlingsplan ved graviditet, som fortsatt er ikke-eksisterende i det mest mannsdominerte av tradisjonelle mannsyrker. Side 30 Fagbladet 2/2013 > 27 Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇFoto: Anita Arntzen fbaargang2013 fbseksjonSAM