¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇByggdrift blir eget fag Etter flere års innsats er byggdrifterfaget godkjent som eget lærefag i fag- og yrkesopplæringen. Fagforbundet har vært en av initiativtakerne til å få byggdrifterfaget på plass.  Dette er gode nyheter! Jobben med å vedlikeholde og oppgradere kommunenes bygninger, sørge for et godt inneklima og operere tekniske systemer, setter høye krav til byggdrifterne. De fortjener et eget fag, sier Gry Helene Bjørnstad, avdelingsleder i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. Moderne vaktmester Den moderne vaktmesteren er også folkehelsearbeider. Blant annet forebygger godt drevne ventilasjonsanlegg utvikling og forverring av astma og andre luftveissykdommer. Byggdrifternes hverdag handler i stadig større grad om å operere kontrollrom, kontrollere og bestille riktig kompe- FRAMSKRITT:  Det er absolutt på tide en egen fagutdanning for dette yrket, sier vaktmester Unni Randem på Ytre Enebakk. tanse ved feil i systemene, samt foreta mindre installasjoner. Viktig fagbrev Unni Randem er vaktmester på Ytre Enebakk barneskole, og blant dem som har kommet inn i yrket via et annet fag. Etter 20 år som møbelsnekker skiftet hun beite og ble vaktmester.  Det er absolutt på tide å få inn en egen utdanning for dette yrket, sier Randem. Hun har god tro på at fagbrevet blir populært både som yrkesfag på videregående skole, og gjennom praksiskandidatordningen. ENDELIG: Faggruppe vaktmestere feirer det nye fagbrevet.  Det er viktig å få teknisk fagopplæring blant annet om styring for strømenheter, varme og ventilasjon, legger hun til. Læreplan neste Neste skritt for det nye faget er å utforme kompetansemålene og få læreplanen på plass.  I det læreplanen er klar, er faget operativt, sier Cecilia Lyche, avdelingsdirektør for fag- og yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet. Hun håper de første elevene kan starte i 2014.  De som har gjennomført bygg- og anleggsteknikk på videregående skole, kan tegne lærekontrakt i faget når læreplanen er klar. Også praksiskandidater kan da gå opp til fagprøve, avslutter Lyche. Etter seks år skal Utdanningsdirektoratet vurdere det nye byggdrifterfaget ut i fra tilgangen på læreplasser og hvor mange som har avlagt fagprøve. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇSunniva Ørstavik, likestillingsombud. Stopper dame- og herreklipp Likestillingsombudet vil stoppe prisforskjellene mellom dame- og herreklipp hos frisørene.  Ulik pris for kvinner og menn er brudd på loven, konkluderer likestillingsombud Sunniva Ørstavik. Hun framholder overfor Adresseavisen at prisen må være knyttet til tidsbruk og frisyrens kompleksitet. Utspillet har fått bred støtte i bransjen, der mange allerede har begynt å legge om til priser basert på tidsbruk og vanskelighetsgrad. OT Konkurrerer i vedlikehold av skoler Hvilken kommune er best til å vedlikeholde skolebygninger? Det har KS og Norsk kommunalteknisk forening tatt mål av seg å finne ut. I mai kårer de den kommunen som kan dokumentere gode rutiner og mål for sine bygninger. Konkurransen omfatter skoler som er eldre enn fem år. Det vil bli lagt vekt på vedlikehold i et langsiktig økonomisk perspektiv, økonomiske rammebetingelser, organisering av eiendomsforvaltningen, målrettet utvikling av eiendommene og hvordan prioriterte brukerbehov blir tilfredstilt. Premien til den beste kommunen blir delt ut på messa Miljø & teknikk på Telenor arena i mai måned. OT ¸ˇ28 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM