¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTør å satse på helse og miljø 12 frisører og fire lærlinger ved Insi Frisør i Bergen går en spennende tid i møte. De har blitt med i Fagforbundets prosjekt kvalitetssalong. Insi Frisør blir den femte salongen i prosjekt kvalitetssalong, et prosjekt der målet er å utvikle den ultimate frisørsalongª på alle områder. I vinter besøkte SST-leder Stein Guldbrandsen og Fagforbundets kvalitetssalongkontakt, Katja Kålheim, Insi for å ønske salongen velkommen i prosjektet. Trygg og utviklende Visjonen er at salonger som tilbyr ordnede lønns- og arbeidsforhold og har en god klimaprofil, også er attraktive for kundene.  Kvalitetssalongene jobber fram gode løsninger og sikrer arbeidsmiljøet, forklarer kvalitetssalongkoordinator Katja Kålheim. Det gjelder hos Insi også.  Denne bedriften har i flere år vært opptatt av arbeidstidsordninger som bidrar til en mindre stressende hverdag. I tillegg har salongen gode løsninger for lønn, som sikrer ansiennitet også på den delen av lønna som er provisjonsbasert. Bedriften er også et bevis for at fokus på arbeidsmiljø og ansatte gir lønnsom drift, sier Kålheim, og viser til at salongen har hatt sterk vekst siden oppstarten i 1991.  Må tørre å satse Tone Rongved Westad er daglig leder og eier av salongen. Hun har kun positive erfaringer med å jobbe fram en kvalitetssalong.  Vi må tørre å satse litt for arbeidsmiljø og trivsel, tørre å tenke mer enn profitt. Det tjener salongen på i lengden, mener Rongved Westad. Disse salongene er per i dag utropt av Fagforbundet som kvalitetssalonger: Balanzera i Oslo, Floke Grønn Frisør på Voss, Høst Frisør i Tromsø, Zåbra Grønn Frisør på Notodden og Insi Frisør i Bergen. Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇKRAV TIL KVALITETSSALONG ¸ˇ" Det skal være gode og ordnede lønns- og arbeidsforhold. " Salongen skal tilfredsstille Fagforbundets krav til lærlingbedrifter. " Ansatte skal inkluderes i kvalitetsutvikling. " Bedriften må tilfredsstille de krav som settes for å bli sertifisert som miljøfyrtårn. ¸ˇRenovasjonsselskap vil lage eget biodrivstoff ¸ˇHadeland og Ringerike renovasjonsselskap (HRA) har søkt om å få etablere fyllestasjon for biogass. Selskapet ønsker å produsere eget klimavennlig drivstoff til sine renovasjonsbiler. HRA eies av kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole. Ønsket om å etablere fyllestasjon for biogass kommer i forbindelse med siste anbudsrunde, der det ble stilt krav om at renovasjonsbilene i framtida skal gå på biogass. Selskapet har allerede et biogassanlegg som produserer strøm og varme for totalt 4GWh i året. HRA har regnet ut at ved en utvidelse av anlegget til å produsere drivstoff, så kan klimaet bli spart for 4000 tonn CO2 i året. OT FRAMTIDIGE KRAV: Flere og flere renovasjonsbiler vil gå på biogass. Fagbladet 2/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonSAM