¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKvinner i beredskap " De siste fem åra har kvinner begynt å gjøre sitt inntog i brann- og redningsetatene. Det er 25 år siden første kvinne ble ansatt som brannkonstabel. I 2005 jobbet åtte i beredskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anslår at rundt hundre kvinner er ansatt i beredskap i dag. " Høsten 2011 arrangerte Fagforbundet første nettverkssamling for kvinner i brann og redning i Bergen. 28 brannkonstabler fra hele landet møttes for å diskutere felles utfordringer. " Februar 2012 opprettet Fagforbundet en egen faggruppe for kvinner i beredskap. " I august 2012 møttes kvinnelige brannkonstabler fra hele landet i Trondheim, der det ble utvekslet erfaringer og diskusjoner med både brannledelse og utstyrsleverandører. NY TID: Gunhild Saue fra Odda brann og redning, er en av rundt hundre kvinner i beredskap i landets brann- og redningsetater.  Vi trenger mangfold også i brigadene, sier hun. 30 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM