¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra vaskedame til renholdsoperatør Mye har endret seg siden Tove M. A. Nessø kneppet på seg frakkeforkleet og startet som vaskedame på Levanger sykehus for 30 år siden. I dag er hun renholdsoperatør og læremester for Nord-Trøndelags første lærling i renholdsfaget. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: OLE MORTEN MELGåRD Forkleet forsvant for årevis siden, raskt etterfulgt av vaskefilla og bøttekottet. Nessø savner ingen av delene, spesielt ikke forkleet som hang over knærne og gjorde trappevask nærmest umulig. Hennes unge kollega Ingrid Barkhald har aldri sett et slikt forkle som Nessø beskriver. I dag har de på seg praktiske uniformer, lik uniformene andre ansatte på Levanger sykehus har. Bøttekottet er byttet ut med en renholdssentral. Her fins også møte- og pauserom. Barkhald ler litt av historiene til Nessø fra den gang hun var vaskedame for flere tiår siden. For henne er renhold et fag hun har lært på skolen. Som lærling blir hun fulgt tett opp av kolleger som også har fagutdanning i renhold. Nessø kan også le av egne historier. Men å jobbe deltid, i all ensomhet og på kveldstid, var ikke noe å le av den gangen. Reform 94 Etter flere tiår med innsats fra fagbevegelsen, hjulpet av at arbeidsgiverorganisasjonene og renholdsbedriftene selv engasjerte seg for en egen utdannelse for renholdere, kom fagbrevet i renhold med utdanningsreformen i 1994.  Jeg trengte ikke ett minutts betenkningstid. Da det ble mulig å ta fagbrev, startet jeg utdanning med en gang, sier Nessø. Det betydde mye for yrkesstoltheten. Og lønna ble bedre. Etter dagens tariffavtale er lønna til en fagarbeider i kommunen 302.700 kroner. Etter ti år får de 358.800 kroner i året. En ufaglært renholder tjener 262.100 kroner. Etter 10 år når de topplønna i 328.300 kroner. Forskjellene gir også utslag på pensjonen. Faglig dyktig  Det er mer tilfredsstillende å jobbe når du forstår hvorfor du gjør ting som du gjør, sier Nessø. Formell utdanning ga henne innsikt i hvorfor renhold gikk over til tørrvask, hvorfor du skal bytte klut hver gang du vasker ett nytt rom på sykehuset, og viktigheten av å bruke hansker og desinfiserende midler etter hver vask.  Før i tida skifta vi vann da det var synlig skittent, og vi brukte samme klut i alle rom bortover korridorene. Hansker ble sett på som noe fisefint. Og sprit, det var i alle fall ikke noe vi gnidde i hendene, sier Nessø og ler litt igjen. For lærlingen kom teorien før praksisen.  Det er gøy å prøve ut i praksis det jeg har lært på skolen, sier Barkhald. God innsikt i egen utvikling og å kunne begrunne valg er viktige elementer i læreplanen for renholdsoperatørfaget. Og ikke minst kan en utdannet renholdsoperatør gi opplæring og være med på å utvikle faglig fellesskap. Ønsker flere lærlinger De aller fleste som har tatt fagbrev fram til nå, er renholdere som har hatt renhold som yrke i mange år. Godt voksne norske damer, ansatt i offentlig sektor, sånn som Nessø. Før i tida skifta vi vann da det var synlig skittent, og vi brukte samme klut i alle rom.ª TOVE M. A. NESSØ 32 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM