¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEn av hovedutfordringene for renholdsfaget er å få til ordningen med lærlinger. Det er bare en håndfull ungdommer som har valgt å utdanne seg som renholdsoperatør i videregående skole siden 1994. På grunn av laber interesse for faget, ble det ved skolereformen i 2008 flyttet fra helse- og sosialfag, til bygg og anlegg. Men det er få fylker som bruker læreplanen til bygg og anlegg slik at renhold og malerfagene blir inkludert. Etter to år på videregående skole velger elevene hvilket fag de vil bli lærling i. I Nord-Trøndelag er Barkhald den eneste som så langt har valgt renhold som yrke allerede i skoletida. Barkhald var aldri i tvil. For henne var det lett å velge bort det mannsdominerte malerfaget til fordel for renholdsfaget. Begge fagene tilhører overflateteknikk som hun studerte andre året på videregående. Hun følte hun ble møtt med skepsis blant malerne, og fikk knapt ta i en malerkost i løpet av praksisukene.  Jeg fikk holde i malingspannet, mens gutta malte, sier hun oppgitt. Hun syns det er dumt at yrkesfagene fortsatt er kjønnsdominert. Vaskedamer og renholdsoperatørdamer Vaskedamene er blitt renholdsoperatører, men profesjonelt renhold er tallmessig sett fortsatt et kvinnearbeid. I 1970 var kvinneandelen blant renholdere omtrent 95 prosent. I 2000 hadde kvinneandelen sunket minimalt, og lå på 91 prosent. I fjor var antallet kvinnelige renholdere 83 prosent. Det er først og fremst i byene at menn er renholdere. På spørsmål om hva Barkhald tror vil bli den store endringen innenfor renhold de neste 30 årene, er det nettopp dette hun trekker fram. Hun vil gjerne ha flere mannlige kolleger.  Jeg husker at det var en mann som var vindusvasker, sier Nessø om gamle dager. I dag har renholdsseksjonen MODERNE RENHOLD: Tove M. A. Nessø har ryddet bort langkosten. I stedet innebærer opplæringen av lærling Ingrid Barkhald å manøvrere en elbil langs smale sykehusganger. > Fagbladet 2/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonSAM