¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKommunistiske kvinner demonstrerer på kvinnedagen 8. mars 1962. ¸ˇ¸ˇSekstimersdagen har vært et viktig tema for mange arbeiderkvinner i en årrekke. Dette bildet er fra et 8.-marstog i 1984. Alvilde Sæther (i midten bak) fra Kirkegårdsarbeidernes forening ble som første kvinne valgt inn i Norsk Kommuneforbunds forretningsutvalg i 1939. Kvinner fikk alminnelig kommunal stemmerett i 1913, men allerede i 1901 fikk noen kvinner en begrenset stemmerett og valgbarhet i kommunene. I 1907 fikk de en inntektsbegrenset stemmerett ved stortingsvalg, det vil si at de rikeste fikk lov til å stemme. Denne kvinnen stemmer ved stortingsvalget i 1909. > fbaargang2013 fbseksjonSAM