¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIngrid Vartdal Thorsen var den første av flere dyktige ledere i Hjelpepleiernes Landsforening som senere ble Norsk Helse- og Sosialforbund. Her står hun sammen med daværende helsedirektør Karl Evang i 1966, ett år etter at forbundet ble stiftet. ¸ˇLoven om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978, og ble betraktet som en stor seier for kvinnenes rett til å bestemme over seg selv og sitt liv. Loven er stadig under debatt, og dette bildet er fra en motdemonstrasjon i 1986, etter at organisasjonen Ja til livetª hadde demonstrert mot selvbestemt abort. Visegruppa Amtmannens døtre (etter en roman av Camilla Collet) ble dannet under årsmøtet i Kvinnefronten i 1974. Den besto av Nina Badendyck (t.v.), Tina Austad, Bente Gjeving, Mette Grindstad, Kjersti Martinsen, Ruth Eckhoff og Hege Rimestad. ¸ˇ¸ˇDet tok lang tid før kvinnene etablerte seg på toppen av fagbevegelsen. Først i 1985 fikk et stort LO-forbund sin første kvinnelige leder i Liv S. Nilsson i Norsk Kommuneforbund. Trafikkbetjentene Sidsel Steffensen (t.v.) og Vigdis Johnsrud er klar for streik i 1984. De skulle legge ned arbeidet presis klokka tolv. fbaargang2013 fbseksjonSAM