¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIKKE HUSHJELP: Over 80 prosent av de 3000 au pairene i Norge kommer fra Filippinene. Nylig åpnet et nytt senter som skal gi råd og juridisk hjelp til au pairer og deres verts- familier. I tillegg er det en ukentlig kafedag der alle au pairer kan møtes. Tekst: TITTI BRUN N ytt au pair-senter orge har tatt imot og sendt ut au pairer kommer ikke til å være redde lenger. Nå vet vi at siden 1969. Tidligere dro norsk ungdom vi har et sted å gå til, sa Noble på åpningsdagen. ut, som oftest til europeiske land og USA. Nå har trenden snudd. Det Dekker hele landet kommer stadig flere au pairer til Norge, og de har  Au pair-senteret er et lavterskeltilbud, en ufor- ¸ˇAU PAIR ¸ˇ" Au pair, fr. på like fotª, er en ung person som bor hos en familie i et fremmed land med den hensikt å lære om kulturen der. " Etter norske regler skal au pairen få fri kost og losji og minimum 5000 kroner per måned i lommepenger av vertsfamilien. " Vertsfamilien plikter å betale for norskkurs. Au pairen skal jobbe maks 30 timer i uka, skal ikke være hushjelp, men ha mulighet til å delta på kurs og fritidsaktiviteter. " Det er ca. 3000 au pairer i Norge. 80 prosent kommer utenom formidlingsbyråene. " Les mer på www.folkehjelp.no reist langt og kommer fra fattige land. Au pairordningen er ment å være en kulturutveksling, men medieoppslag har vist at ordningen også misbrukes. Juridisk rådgivning Initiativet til senteret kommer fra Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet. Målet er å tilby et uavhengig rådgivningssenter, og det er Norsk Folkehjelp og Fagforbundet som er ansvarlig for den daglige driften. Omkring 3000 au pairer bor i norske vertsfamilier. Over 80 prosent kommer fra Filippinene. Mange kommer uten nettverk og kjenner lite til sine rettigheter. Den tidligere au pairen Lysette Joy Noble måtte selv oppsøke juridisk hjelp. Hun tror det vil bli mye lettere for au pairer å be om hjelp når de har fått sitt eget senter. mell møteplass for au pairer. Vi kan veilede både i lønns- og skattespørsmål, arbeidstidsspørsmål og ved konflikter. Fagforbundet stiller med juridisk ¸ˇTIDLIGERE AU PAIR: Lysette Joy Noble. kompetanse. Senteret er åpent både for au pairer og vertsfamilier, forteller daglig leder Magnhild Otnes.  Forbundets viktigste bidrag til senteret er å stille med våre jurister og vår kompetanse på arbeidsrettslige spørsmål. Juristene er alle- rede spurt om råd i flere  Senteret vil være som en venn for oss. Vi saker, sier Gerd Eva Volden fra Fagforbundets ledelse. Fagforbundet har sju kompetansesentre, i tillegg til lokale tillitsvalgte over hele landet, som kan bidra med infor- masjon og rådgivning. Fagbladet 2/2013 > 59 Foto: Marianne Billing Illustrasjonsfoto: Werner Anderson fbaargang2013 fbseksjonSAM