¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇåRETS ARBEIDSGIVER ¸ˇPrisen på 25.000 kroner deles ut av Fagforbundet hvert år. Direktør Per Skaugen Bleikelia ved Ringerike sykehus får prisen for 2012 for en rekke tiltak: " Avtale om helsefagarbeidere i sykehus, flere helse- PRISUTDELING: Per Skaugen Bleikelia fikk overrakt Fagforbundets arbeidsgiverpris av nestleder Geir Mosti. sekretærer til å avlaste leger og sykepleiere, og for å ha skapt lagånd og fellesskapsfølelse på sykehuset. " Han donerer mesteparten av prispengene til innkjøp av et håndholdt ultralydapparat til bruk på sykehusets akuttavdeling. " Tidligere prisvinnere er Barneklinikken i Helse Bergen og Sykehuset i Vestfold. ¸ˇ¸ˇJeg stoler på folk og de vurderingene de gjør.ª jakkeermet til teknikerne Svein Kristiansen og Robert Halvorsen.  Disse to er et godt eksempel på hvor viktige teknikerne er i sykehuset. Takket være at de stilte opp og reparerte utstyr i frihelga si, kunne alle operasjoner gå som planlagt på mandag. Livet som lederskole Per Skaugen Bleikelia kom til direktørjobben på Ringerike fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tidligere har han vært avdelingsleder ved Politihøgskolen og viseadministrerende direktør ved Radiumhospitalet. Men den viktigste utdanningen har han fått gjennom livets skole, som han sier. Alvorlig sykdom og åtte måneder i rullestol har preget sykehusdirektøren for livet.  Erfaringene som pasient har forandret meg. En opplevelse som sitter i ryggmargen, er da jeg ble klappet på hodet av en sikkert velmenende dame i svømmehallen som spurte om jeg hadde hatt det moro i dag. Ingen prioritering Prisen som årets arbeidsgiver tar han som en bekreftelse på at han er på rett spor, og en inspirasjon til videre arbeid med de ansatte i sentrum.  Alt vettet sitter hos de ansatte. Min jobb er å systematisere, og så må vi sammen bli enige om hvilken vei vi skal gå. Du kan lede og styre så mye du vil  det hjelper ikke om du ikke får de ansatte med slik at skuta går framover.  Hvordan klarer du å prioritere å være så mye ute blant de ansatte i en travel hverdag?  Jeg trenger ikke å prioritere. Det er en selvfølge. Alle ledere har tid til det hvis de vil. Fagbladet 3/2013 > 15 fbaargang2013 fbseksjonHEL