¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇPsykisk helse og utviklingshemning Utviklingshemning og psykisk helse er tittelen på et hefte som Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (Naku) og Nasjonalt fagnettverk om psykisk utviklingshemning og psykisk helse står bak. Blant temaene som tas opp, er hva god psykisk helse innebærer, økt sårbarhet og utredning. Andre temaer er betydningen av miljøarbeid, egen innsats for å fremme psykisk helse og betydningen av arbeid og aktivitet. Pårørende og andre nærpersoners rolle, samarbeid mellom ulike aktører og lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenestene tas også opp. Heftet er gratis og kan bestilles hos naku@hist.no eller lastes ned fra Nakus hjemmeside. KES Dårlig søvn med tre skift Sykepleiere som arbeider turnus, sliter med søvnproblemer i form av innsovning, oppvåkninger, tidlig morgenoppvåkning eller dårlig søvnkvalitet. Nesten 68 prosent av sykepleiere som arbeider i treskiftsordning, har søvnproblemer. Av dem som kun arbeider natt, har om lag 42 prosent problemer. Det kommer fram gjennom en studie av blant annet Elisabeth Flo ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Nær 1600 sykepleiere deltok i studien, ifølge Dagens Medisin. KES Dropper anbud for ideelle ¸ˇAlene til Yrkes-VM Stine Kipperberg er klar for VM i helsearbeiderfaget. Sammen med 20 andre skal hun representere Norge i Yrkes-VM. Det norske yrkeslandslaget på 21 deltakere skal konkurrere i 19 yrkesfag under Yrkes-VM i Leipzig til sommeren. De møter om lag 1200 deltakere fra over 60 land. Individuelle øvelser Hittil har helsefagarbeiderne gjennomført alle konkurranser som lag. Stine Kipperberg fra ålesund ble i høst norgesmester sammen med Amalie Henriksen. De to har hele tida vært forberedt på at bare en av dem skulle videre til VM i Tyskland. I likhet med deltakerne i de andre yrkesfagene, skal helsefagarbeiderne i år konkurrere individuelt, i flere moduler og i lengre tid. Den norske ekspertdommeren Yvonne Soggemoen er enig i at den nye konkurranseformen er mer realistisk enn den som tidligere har vært brukt.  Jeg syns derfor det har vært verdt å forsøke, men vi har ikke bestemt oss for å endre konkurranseformen i Norge, sier VINNER: Norgesmester i helsearbeiderfag Stine Kipperberg skal representere Norge i Yrkes-VM til sommeren. ¸ˇhun. Før hun gjør seg opp en mening om hvordan framtidas konkurranser bør legges opp, vil hun se hvordan det fungerer under årets VM.  Vi må også ta i betraktning at det er vanskelig å rekruttere helsefagarbeidere til konkurranser. Det kan bli enda mer krevende om deltakerne skal konkurrere individuelt, sier hun. Mentalt sterk Yvonne Soggemoen har trent alle Norges deltakere til EM og VM i helsearbeiderfaget.  årets VM blir knalltøft, men jeg tror Stine har mental styrke til å gjøre det godt. Hun har en sterk indre motivasjon. I tillegg er hun både praktisk dyktig og veldig positiv, sier Soggemoen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇIdeelle leverandører i barnevernet slipper nå anbud. De kommersielle aktørene protesterer, mens de ideelle organisasjonene jubler sammen med FO og Fagforbundet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil skjerme de ideelle organisasjonene fra tidsavgrensede kontrakter, også kalt anbud. Disse skal erstattes av langsiktige avtaler som løper til en av partene sier dem opp. Leverandørene må fortsatt konkurrere med hverandre når nye avtaler skal inngås. Dette framkommer i det årlige tildelings- brevet fra departementet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  Nå kan vi komme bort fra de kortsiktige avtalene og begynne å tenke langsiktig igjen, fastslår Asbjørn Sagstad i Kirkens sosialtjeneste . Tekst: SOLFRID RØD, Fontene 28 > Fagbladet 3/2013 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonHEL