¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNesten alle sier opp Sju av åtte sykepleiere i hjemmetjenesten ved Vardafjell omsorgssenter i Haugesund har sagt opp stillingene sine. De ønsker å sette søkelys på arbeidsforholdene i hjemmetjenesten i kommunen.  Vi er overarbeidet. Vi har vært for få sykepleiere over mange år. Nå er begeret fullt, sier Hilde Helgesen Boland til Haugesunds Avis. Boland er tillitsvalgt i Fagforbundet for sykepleierne i hjemmetjenesten på Vardafjell. Fire av tolv sykepleierhjemler ved avdelingen står ledige.  Vi har fremmet lønnskrav på 50.000 kroner i håp om at sykepleiere skal søke seg til de ledige stillingene. Dersom rekrutteringen blir bedre, vil alle stillingshjemlene På OPPSIGELSE: åshild Underhaug (t.v.) Heidi Fjellheim, Kjersti Kvåle, Hilde Helgesen Boland, Ingrid Valen og Bente Jorunn Kristiansen setter jobbene sine på spill. ¸ˇ¸ˇKrever medisinfrie tilbud Fem brukerorganisasjoner går sammen om å kreve medisinfrie behandlingstilbud i psykiske helsetjenester i alle landets helseforetak. De understreker at medisinfrie behandlingsforløp ikke handler om å være for eller mot medisiner, men om muligheten til at pasienten kan velge en behandlingsform. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kjell Erik Øie, sier til nettsida til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid at det å sørge for medikamentfrie tilbud er en av hovedutfordringene på det psykiske helsefeltet. KES bli besatt. Da vil vi alle få bedre arbeidsforhold, sier Boland. Hun understreker at problemstillingen også gjelder de andre avdelingene i hjemmetjenesten i kommunen. Lønnskravet er fremmet gjennom Fagforbundet i særskilte for- handlinger. Det er foreløpig blitt blankt avvist av kommunen. I et siste forsøk på å bli hørt, setter nå sykepleierne jobbene sine på spill. Dersom kommunen ikke kommer dem i møte, slutter de sju på Vardafjell når oppsigelsestida går ut 30. april. KES ¸ˇKan bli mulig å veksle mellom skole og praksis ¸ˇ¸ˇ¸ˇ23.  24. april Oslo Erfaringsutveksling, drøfting av strategier og løsninger, dialog og debatt Klinikere, IT-folk og andre fagspesialister deltar både som foredragsholdere og deltakere. ¸ˇSPONSOR: ˇ€‹ˇ€‹ Ditt eget hjemmesykehus? ˇ€‹ˇ€‹ Pasientens krevende rolle ˇ€‹ˇ€‹ Mer teknologi dårligere pasientsikkerhet? ˇ€‹ˇ€‹ Eldrebølgen nye muligheter! ˇ€‹ˇ€‹ Struktur eller fritekst? ˇ€‹ˇ€‹ En journal løser alt! ARRANGØR: ˇ€‹ˇ€‹ For mye informasjon? ˇ€‹ˇ€‹ Nytt system, men ingen jubler? ¸ˇSjekk dnd.no/eHelse Kristin Halvorsen ber Utdanningsdirektoratet prøve ut en vekslingsmodell på helse- og oppvekstfag.  I virksomhetene ønsker dere å få tak i ungdommene tidligere, derfor ønsker vi å gå inn på flere vekslingsmodeller, sa Kristin Halvorsen til nær 300 deltakere på NHOs yrkeskonferanse. Mer praksis Hun viste til den såkalte Vekslingsmodellen, hvor elever veksler mellom praksis i bedrift og teoriundervisning på skolen allerede fra første halvår i Vg1.  Vi vet at det er gjort positive erfaringer med Vekslingsmodellen, og vi vil be Utdanningsdirektoratet prøve ut en tilsvarende ordning i helse- og oppvekstfag fra høsten, sa kunnskapsministeren. Ekstra påbygningsår Kristin Halvorsen sa også at regjeringen vil foreslå en utvidet rett til videregående opplæring for unge under 23 år. Unge som ønsker å velge et annet utdanningsløp etter å ha fullført fageller svennebrev, skal ifølge forslagene få rett til ett påbygningsår for å få studiekompetanse til videre studier på universitet eller høgskole. I tillegg vil regjeringen foreslå å innføre et halvt års forkurs som kan gjøre elever bedre rustet til enten å bli lærlinger eller å ta det foreslåtte påbygningsåret. Tekst: SIDSEL VALUM Fagbladet 3/2013 > 29 Foto: Harald Norbakken, Haugesunds avis fbaargang2013 fbseksjonHEL