¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: KJETIL ALSVIK Stavanger universitetssykehus har landets eneste opplæringskontor på sykehus. De støtter til enhver tid 50 ungdommer fram mot fagprøven. Helsefagarbeiderne trengs i sykehuset ristine Erfjord (19) og Maren Horvei (20) er to av 50 lærlinger ved Stavanger universitetssykehus (SUS).  Vi har alle en kontakt på opplæringskontoret, og de tar seg godt av oss og gir oss den hjelpen vi trenger i læretida, forteller de to andreårs-lærlingene. Planer for framtida Maren Horvei og Kristine Erfjord arbeider nå begge i Kvinne- og barnedivisjonen  Horvei på Barselenheten og Erfjord i Barnemedisinsk seksjon. Erfjord skal snart tilbake til Observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA) for å avslutte læretida og ta fagprøven.  Jeg trives godt her, men det er på OBA jeg ønsker å fortsette, sier Erfjord. Hun håper å få full stilling, men anser det som mer sannsynlig at hun må spe på med ledige vakter på avdelingen eller fylle opp med vakter på andre avdelinger. Horvei har planer om å skaffe seg studiekompetanse og ta sykepleierutdanning.  Sykepleiere har større muligheter til å få jobb på sykehus, og de har større utfordringer enn helsefagarbeidere, mener hun. Selv har hun hatt deler av læretida på Sandnes Distriktspsykiatriske senter og vil gjerne tilbake dit. Større stillinger Inga Landsvik, faglig leder på sykehusets opplæringskontor, er mer optimistisk på vegne av helsefagarbeiderne.  Heltidsprosjektene våre åpner muligheter for større stillinger for helsefagarbeiderne. Dessuten skal vi se på fordelingen av arbeidsoppgavene for å sikre at vi får rett person på rett plass. Jeg tror det vil bidra til at yrkesgruppa vil vokse, sier hun. SUS har hatt eget opplæringskontor i fem år. Landsvik var den som forberedte opprettelsen av kontoret fra 2007, og hun har vært leder siden åpningen året etter. I starten var hun eneste ansatte, men har etter hvert fått to kolleger. Flere helsefagarbeidere Første året tok sykehuset imot 20 lærlinger i helsearbeiderfaget, siden har de tatt inn 25 hvert år. Opplæringskontoret tar seg derfor av til sammen 50 første- og andreårslærlinger. Lederen på opplæringskontoret mener helsefagarbeiderne blir stadig viktigere på sykehuset.  For noen år siden opplevde vi også på SUS at stillinger for helsefagarbeiderne ble omgjort. Men nå mangler vi 200 sykepleiere og har derfor måttet stenge en avdeling. Da blir det jo bedre plass for helsefagarbeiderne, sier Inga Landsvik. Hun har også registrert en endret holdning til helsefagarbeidere siden det første kullet var ferdig i 2008.  Den gang var det mange som mente at de ikke kunne nok, og at de var for unge. Nå er det større aksept for at de er nybegynnere når de kommer hit  akkurat som vi hjelpepleiere var da vi begynte, sier hun. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBEDRE OG BEDRE:  Lærlingene får god opplæring på sykehuset, og de blir sett og verdsatt for sin faglige dyktighet, sier Inga Landsvik. 30 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL