¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBlir verdsatt Lederen for opplæringskontoret understreker at helsefagarbeidernes faglige dyktighet er den viktigste grunnen til at andre profesjoner og ledelsen på alle nivåer nå verdsetter denne yrkesgruppa høyt. SUS får hvert år 75 søkere til 25 læreplasser. Ungdom som i utgangspunktet er blant de beste, er ettertraktet arbeidskraft etter to års læretid på sykehuset. Mange har etter hvert fått fast stilling på sykehuset, og enda flere får tilbud om faste stillinger i kommunene.  Folk vet at lærlingene våre er flinke, sier Inga Landsvik. Takket være heltidsprosjektene ved sykehuset, får alle som begynner her, tilbud om full stilling. Det gjør de også i Stavanger kommune.  Arbeidsgivere ser etter hvert at de må kunne tilby hele stillinger for å få tak i flinke folk, sier Landsvik som håper og tror at flere kommuner kommer etter. To år på sykehuset Kristine Erfjord og Maren Horvei er storfornøyd med læretida på SUS. De har egen opplæringsbok som opplæringskontoret har utviklet i samarbeid med nærliggende kommuner, de har instruktører på alle avdelinger, og de får to studiedager i måneden.  Vi får veldig god oppfølging, sier de to lærlingene. Inga Landsvik sier samhandlingen med kommunene er viktig.  Vi besøker kommunene, og vi samarbeider om å arrangere studiedager her, forteller den faglige lederen og legger til at sykehuset har mange sykepleiere som er flinke til å undervise.  Men også instruktørene og hver enkelt avdeling gjør en fantastisk jobb for lærlingene. Og det er vi jo helt avhengige av for å kunne gi dem god opplæring, sier Inga Landsvik. HELDIGE: Maren Horvei (t.v.) og Kristine Erfjord syns de har fått mye ut av læretida på sykehuset. Blant annet setter de pris på at de kan oppsøke opplæringskontoret hvis det er noe de trenger hjelp til. Fagbladet 3/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonHEL