¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRullestolen er parkert. Hun orker mer. Astrid Nordahl og andre syke eldre i Sandefjord får bedre helse takket være kokker som lager riktig mat. Tekst og foto: TONE MERETHE UDE Lever på styrkedrikk og fett Med styrkedrikk hver morgen, annen god mat og alltid dessert, blir jeg ikke så trøtt og slapp. I lang tid satt jeg i rullestol  nå bruker jeg bare rullator, stråler Astrid Nordahl (79), beboer på Nygård sykehjem. Bedre ernæring Hver tredje eldre person, enten de bor hjemme eller på sykehjem, er undervektig. Under- og feilernæring gir dårligere helse og livskvalitet, og øker faren for svimmelhet, bruddskader ved fall og økt risiko for liggesår. Nygård sykehjem, som er Utviklingssenter for institusjon og hjemmetjeneste i Vestfold, har i flere år satset på å bedre ernæringsarbeidet, til tross for uendrede budsjetter. Nå bærer det bokstavelig talt frukter. Får shotsª med fett og frukt Ett eksempel er kjøkkenets egenlagde frukt- og bærholdige styrkedrikkerª. Kreftpasienter eller andre som ikke har matlyst, er underernært og/eller har dårlig svelgefunksjon, får servert næringsrike shotsª.  Det er også veldig effektivt i sårbehandling, for proteinene gjør at sår gror mye raskere enn ved bruk av salver, sier Erlend Eliassen, avdelingsleder ved kjøkkenet på Nygård. Når sår gror raskt, kortes liggetiden. Det er best for pasienten, og kommunen sparer penger. Dessuten koster Kosthåndboka Helsedirektoratet utga nylig en ny versjon av Kosthåndbokenª, en 270 siders nasjonal veileder i ernæring i helse- og omsorgstjenesten. Den skal være rettesnor for bl.a. sykehjem, sykehus, fastleger og helsestasjoner/skolehelsetjeneste i Norge. Avdelingsleder Erlend Eliassen ved Nygård sykehjem har bidratt sterkt i det redaksjonelle arbeidet. Flere av bildene i boka er tatt på Nygård sykehjem. Boka kan bestilles eller lastes ned på helsedirektoratet.no kjøkkenets egen styrkedrikkª bare en tredel av den som kjøpes på apoteket.  Livskvalitet viktigst  Men sparte penger er bare en bonus. Det aller viktigste er den enkelte pasients livskvalitet. Det er dem vi jobber for, understreker Eliassen. Han tar ikke hele æren for bedret helsetilstand hos beboerne.  Det viktigste vi i sektoren gjør, er å jobbe tverrfaglig. Det er helheten av varme hender, medisiner og riktig ernæring som skaper bedre helse, sier Eliassen. Kjøkkenet på Nygård produserer mat for andre institusjoner i Sandefjord. Så flere drar nytte av kjøkkenets fagkunnskap. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 > Fagbladet 3/2013 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL