¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇERINDRING:  På rommene er det lett å finne et samtaletema, mener sykepleierstudent Maria Wester. Her ser hun på bilder sammen med Hjørdis Romstad. Forandringfryder et På avdeling 4 Lys og varme ved Namsos sykehjem bestemte de seg for å endre sin egen praksis for å bedre pasientenes livskvalitet. 34 > Fagbladet 3/2013 Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN En eldre dame nærmer seg bordet vårt. Litt subbende og skeptisk til fremmedfolket, men også undrende  særlig til fotografen og fotoutstyret hans.  Har du lyst på en kopp kaffe sammen med oss, Anna, spør den ene pleieren.  Nei, hva skal jeg med kaffe, svarer Anna på trøndersk vis. Etter litt fram og tilbake ender hun likevel opp med at en liten kopp sikkert kan gå an. Avdeling 4 har klart å skape så gode hverdager at folk som har greie på slikt, betegner sykehjemmet som et fyrtårn. Tove Haukø, som er fagsykepleier på avdelingen 4 Lys og Varme, har ført oss inn i fellesstua og til to andre pleiere. Og kanskje ligger nøkkelen til suksess nettopp her; gjestene blir ikke plassert på et kontor eller et møterom, men geleidet inn på fellesstua. Det er her det foregår, og de som har sitt hjem her, sitter i samme stue. Og hvis en av dem nærmer seg bordet vårt, får vedkommende tydelige signaler fra pleierne om at han eller hun er hjertelig velkommen. Før den store endringen For noen år siden var det vanlig at pleierne fulgte faste rutiner, bestemte dager for dusjing og fastsatte klokkeslett for måltidene. Rutinene var overordnet den personsentrerte sykepleie. De hadde lært rutinene og krysset av etter hvert som oppgavene var unnagjort.  Tema på morgenmøtene var hva som var gjort og hva fbaargang2013 fbseksjonHEL