¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBli HELSEFAGARBEIDER  med ABC til fagbrev Det er nå mulighet for ansatte i helse- og omsorgtjenesten som ikke har helsefaglig utdanning, å bli helsefagarbeider gjennom bedriftsintern opplæring. Deltakelse i studiegrupper med Demensomsorgens eller Eldreomsorgens ABC, gir mulighet for å starte på utdanning som fører fram til godkjenning som helsefagarbeider. Utdanningen er en satsing i Kompetanseløftet 2015 og er gratis for deltakerne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOrganisering Ukesamlinger Nettforlesninger Oppgaveløsning og selvstudium Veiledning på egen arbeidsplass Ta kontakt: Tidsperspektiv Avhenger av deltakerens tidligere kompetanse ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇProsjektleder Marta Reggestad, tlf 977 50 643 Mail: marta.reggestad@aldringoghelse.no Opptak telefon 33 34 19 50 www.aldringoghelse.no/?PageID=403 4 www.aldringoghelse.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBYGG VIDERE På DET DU HAR... FAGSKOLEUTDANNING INNEN HELSEFAG Yrkesrettet høyere utdanning for deg med yrkesfag fra videregående skole eller lang relevant praksis. Fra høsten 2013 har skolen følgende tilbud over 2 år på deltid: Jobb og studer samtidig! En dag og en kveld pr. uke: " Psykisk helsearbeid " Helse  aldring og aktiv omsorg " Helseadministrasjon " Barsel og barnepleie (deltid og nett) " Kreftomsorg og lindrende pleie " Livsstils- og kroniske sykdommer Ta kontakt med skolen for nærmere opplysninger og søknadsskjema. Søknadsfrist 15. april 2013. (Tilbud igangsettes når tilstrekkelig antall søkere) Østfold Fagskole, PB 884, 1670 Kråkerøy, eller på telefon 69381300. Alle planer er NOKUT-godkjent, og berettiget lån og stipend i Lånekassen. Se også vår hjemmeside: http://fagskole.ostfoldfk.no ¸ˇ¸ˇGratis fagskoleutdanning innen helse!* NKI tilbyr nå høyaktuelle NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen helse. Styrk din fagkompetanse med en relevant og fleksibel utdanning. " Psykisk helsearbeid " Helse, aldring og aktiv omsorg " Demensomsorg og alderspsykiatri " Kreftomsorg og lindrende pleie Velg Nordens største nettskole! Finn mer informasjon på www.nki.no Opptaksfrist 1. april 2013. Ring 08999 eller benytt post@nki.no. * Med forbehold om at din fylkeskommune har tilgjenglige plasser ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ36 > Fagbladet 3/2013 Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL