¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning i HELSE- og OPPVEKSTFAG for bl.a. hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere ¸ˇMøt utfordringene i samhandlingsreformen med fagskoleutdanning i: KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE REHABILITERING HELSE OG ALDRING, -AKTIV OMSORG DEMENS OG ALDERSPSYKIATRI OPPVEKSTFAG, MED FORBEHOLD OM NOKUT GODKJENNING ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Bjørkelangen, Rud og Strømmen videregående skoler fagskoleutdanning som deltidsstudium over to år finansiert av Akershus fylkeskommune. Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning som bygger på videregående opplæring. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet vil bli gitt kurs i IKT og studieteknikk ved oppstart. Krav til opptak er fullført videregående opplæring på utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag. Søkere kan også tas opp til studiet etter kriterier for realkompetansevurdering. Søknadsfrist er 15. april på www.vigo.no, eller på papirsøknad direkte til skolen fram til 1. juni. Søknadsskjema for de ulike fagskoleutdanningene finner du på www.bjorkelangen.vgs.no, på www.rud.vgs.no og www.strommen.vgs.no Ingen kursavgift! -Meld deg på! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFor å få tilsendt søknadsskjema eller mer informasjon, kan du kontakte: Anne Kongshavn på Bjørkelangen vgs. 63854430, Anne Liv Bjerkreim på Rud vgs. 67176321 og Bente Dretvik på Strømmen vgs. 64845104 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 3/2013 > 37 fbaargang2013 fbseksjonHEL