¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse på nett I Helsebiblioteket.no kan helsearbeidere finne viktig informasjon bare med et par tastetrykk. Informasjonen er valgt ut av bibliotekets bredt sammensatte redaksjon som består av så vel leger som bibliotekarer. Tekst: WENCHE SCHJØNBERG Illustrasjon: TORA MARIE NORBERG Foto: WERNER JUVIK Med et klikk kan Helsebiblioteket.no ta deg for eksempel til det internasjonalt anerkjente oppslagsverket UpToDateª. Eller til nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag. Biblioteket er heldigitalt og har en stor samling av alt fra internasjonalt kjente medisinske tidsskrifter og Legevakthåndboken, til en samling fagprosedyrer utarbeidet av og for det norske helsevesenet. All informasjon ligger på nettet, og biblioteket fins også i mobilvennlig utgave. Mange av ressursene fins dessuten som egne apperª for mobiltelefon og nettbrett. Riktig og raskt Hensikten med et helsebibliotek er at helsepersonell og studenter på helsefag raskt skal kunne finne pålitelig kunnskap. Tilleggsgevinsten av bibliotekets nasjonale avtaler er at det også har gjort helseinformasjonen tilgjengelig for alle med en norsk IP-adresse.  Et mål er å gjøre informasjonen lettest mulig tilgjengelig for brukerne våre, sier bibliotekets redaksjonssjef Hege Underdal til Fagbladet. Farmasøyter Biblioteket er organisert som en redaksjon og består foruten bibliotekarer også av leger, farmasøyter, folk med markedsføringsbakgrunn og webeksperter. De fleste fagfolkene fra helsesektoren er tilsatt i mindre stillinger og veksler mellom å stå i en klinisk hverdag og arbeidet i redaksjonen. Dermed sikrer biblioteket seg oppdatert medisinsk ekspertise og forankring ute i tjenesten. Alle i Norge har fri adgang til mesteparten av bibliotekets innhold, mens brukere i helsevesenet har adgang til alt innhold. Dette er regulert via IP-adresser.  Sitter du på en IP-adresse på et norsk sykehus eller et norsk universitet eller høgskole, er du som regel automatisk innlogget og har adgang til hele innholdet, sier Underdal. Hvis ikke er det mulig å opprette brukernavn og passord. Unngå dobbeltarbeid Ett av løftene Helsebiblioteket har bidratt i, er å samle kunnskapsbaserte fagprosedyrer i nettbiblioteket.  Undersøkelser har vist at det fins mange prosedyrer for en og samme behandling innenfor ett eneste sykehus. Disse er kanskje ikke en gang basert på forskning. Hensikten med å skape et nasjonalt nettverk for fagprosedyrer, er å utvikle og dele kvalitetssikrede, kunnskapsbaserte ¸ˇprosedyrer, sier Underland. Sykehus kan unngå dobbeltarbeid ved å ta i bruk prosedyrer som er utviklet av et annet sykehus. Det er opp til hvert enkelt foretak å godkjenne bruk av prosedyrene ved sin institusjon, men en felles prosedyresamling bidrar likevel til at sykehusene sparer tid og til å heve kvaliteten på helsetjenestene. Omfattende innhold Basen inneholder alt fra prosedyrer for svangerskapsavbrudd til strålebehandling av kreftpasienter og risiko for hudsykdommer. Biblioteket har også samlet retningslinjer for helsevesenet. Eksempler er blant annet retningslinjer for behandling av bipolare lidelser, hjerneslag og tykktarms- og endetarmskreft. På NETT: Hege Underdal er redaksjonssjef i Helsebiblioteket.no. 38 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL