¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelsebiblioteket.no " Offentlig finansiert nettsted. " Organisert som en seksjon i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. " Drives som en redaksjon bestående av nesten 14 års- verk. " Mange ressurser er kjøpt inn som nasjonale avtaler. Det innebærer at informasjonen er tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse, og at det ikke er nødvendig å gå om Helsebiblioteket.no for å få tilgang. " Inneholder flere emnebibliotek, blant annet om psykisk helse, folkehelse og legemidler. " Har kjøpt blant annet nasjonal adgang til Legevakthåndboken og to av verdens beste oppslagsverk. Tilbyr også Legevakthåndboken som app. " Abonnerer på internasjonalt kjente medisinske tidskrifter. " Inneholder en samling med fagprosedyrer og retningslinjer. " Fikk prisen som årets bibliotekª i 2011. I tillegg har biblioteket kjøpt abonnement på anerkjente medisinske tidsskrifter.  Eksempelvis kan alle som har en norsk IP-adresse lese anerkjente tidsskrifter som BMJª og The Lancetª helt gratis, sier Hege Underdal. Kvalitetskontroll Kildene er valgt ut fra kriterier om at informasjonen skal være pålitelig, brukervennlig og hensiktsmessig.  Innholdet skal egne seg i en klinisk hverdag, sier Underdal. ¸ˇ¸ˇSiden starten i 2006 har bibliotekets samling vokst jevnt og trutt, selv om det ikke kan sies at volumet på bibliotekets innhold har ekspandert enormt, ifølge nettredaktør Hans Petter Fosseng og redaksjonssjef Underdal.  Vårt mål er å ha en basispakke for universiteter, høgskoler og landets sykehus og helseinstitusjoner, sier de. Lydhøre Hans Petter Fosseng er nettredaktør og har ansvar for å holde orden i de digitale bokhyllene. Biblioteket er lydhøre for ønsker fra brukerne.  Vi tar gjerne imot tips om for eksempel hvilke andre tidsskrifter som kan inngå i samlingen, sier Underdal. Hun er fornøyd med at arbeidet med å inngå avtaler med store forlag stort sett har gått smertefritt for seg og er spesielt fornøyd med de nasjonale avtalene.  Det har vært en vinn-vinn situasjon for alle parter. Våre brukere får enkel tilgang, og forlagene kan sende faktura ett sted, til en sikker betaler. At innholdet blir tilgjengelig for hele befolkningen, er en bonus. Fagbladet 3/2013 > 39 fbaargang2013 fbseksjonHEL