¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇFire nye fylkesledere i SHS Seksjon helse og sosial (SHS) i hvert fylke velger i løpet av februar og mars nytt seksjonsstyre. Etter at halvparten av fylkene har hatt sine konferanser, har seksjonen fått ny leder i fire fylker. Lene Myrstad er ny i styret til SHS Møre og Romsdal. Hun skal fortsette som ungdomstillitsvalgt samtidig som hun går inn som leder i SHS-styret.  Ungdommen hadde sin egen konferanse parallelt med seksjonskonferansen, så jeg ble bare henta inn til seksjonen i forbindelse med valget, forteller hun. Hun kom, ble enstemmig valgt til leder før hun gikk tilbake til ungdommen. Også Øygunn Varpe er ny i styret i Møre og Romsdal. SHS Hedmark fikk ny leder i Thomas Aaslund. Ny nestleder ble Oliv Lundeby. Nina Simonsen er ny leder i SHS Akershus. Nye styremedlemmer her er Mirian Englund, Jannecke Olsen og Siv Irene Nesse. Store utskifting har det også vært i Vestfold hvor Tatjana Bozinovski er ny leder, mens Elisabeth Brekkedalen og Trude K. Pauli er nye styremedlemmer. Finnmark SHS fikk ny nestleder med Gunn Inger Skog. Bente Grøtte og Bjørn Harald Olsen er nye styremedlemmer. I SHS Vest-Agder er Mary Ann Nybakk og Birgitte Spångberg nye i styret. Styret i SHS Buskerud har fått ett nytt medlem; Aud Jorun Finnerud. I Hordaland, Oppland, Østfold og Sogn og Fjordane ble hele styret gjenvalgt bortsett fra at det har vært noen utskiftninger blant varamedlemmene i de fleste fylkene. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy utgave om sosial dumping Håndboka for tillitsvalgte Sosial dumping fra A til ت er kommet i ny utgave. Boka tar for seg hvilke redskaper fagforeninger og tillitsvalgte har for å motarbeide sosial dumping på sine arbeidsplasser. PF Fagforbundet på karrieredag i Harstad ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet Troms deltok på karrieredagen ved Høgskolen i Harstad for andre gang.  Vi fortalte om verdien av å organisere seg, pluss at vi informerte om studentmedlemskap og forsikringer, sier Randi Steinli Pedersen, leder i Troms SHS.  Interessen for Fagforbundet var stor, og mange meldte seg inn. Sammen med Hilde Bernhardsen og Knut Harald Eriksen besøkte hun auditorier for flere studieretninger. Hele 30 studenter i økonomi og samfunn møtte opp for å høre om forbundet.  Det høye antallet viser at informasjonsbehovet er stort, mener Steinli Pedersen. Karrieredagen er en møteplass for studenter og arbeidsgivere. KES ¸ˇhelsefagarbeidere + sykehus = sant Hjelpepleiere og helsefagarbeidere skal være en kjernegruppe på sykehusene. De skal spille på lag med sykepleiere, leger, helsesekretærer og en rekke andre yrkesgrupper. Til det beste for pasienten. Dette er en klar bestilling fra Fagforbundet  og Jonas Gahr Støre. Men veien mot målet synes lang. Mange hjelpepleiere melder om at de blir fratatt arbeidsoppgaver som de har utført i årevis. Og ved nedbemanninger og omgjøringer av stillinger, er det altfor ofte helsefagarbeiderne som trekker det korteste strået. Slik vil vi ikke ha det! Fagforbundet jobber aktivt for å sikre flerfaglighet og tverrfaglighet. Yrkesgruppene skal samarbeide og få nødvendig opplæring for å løse oppgaver på stadig nye områder. Vi må bruke de ansatte på en klokere måte.ª Vi ønsker oss en bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i sykehusene. Det betyr at arbeidsoppgaver som tidligere har vært tilknyttet en særskilt profesjon, også skal kunne utføres av andre yrkesgrupper for bedre utnyttelse av samlet kompetanse og ressurser.ª Ordene er ikke mine. De er hentet fra regjeringens ferske måldokument ti nye grep for bedre sykehusª. Jonas Gahr Støre understreker at vi må bruke de ansatte på en klokere måte. Jeg kunne ikke vært mer enig. Fagforbundet skal være med på å sikre helsefagarbeidernes plass på sykehusene. De kan for eksempel gjøre arbeid som kan frigjøre tid for sykepleiere og leger. Men ingen av våre mål blir mulig å nå uten at sykehuslederne er med på laget. Per Skaugen Bleikelia, klinikkdirektør ved Ringerike sykehus, ble nylig kåret til årets sykehusleder. Han har bidratt til å vekke til live lagånd og felleskapsfølelse blant de ansatte  og for å sette rett person på rett plass. Det er å bruke de ansatte på en klokere måte! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL