¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Barnehageansatte er en gruppe som er utsatt for muskel- og skjelettplager. Derfor driver Arbeidstilsynet føre var-tilsyn i nettopp barnehager. 8 TEMA: Normalt å bli ufør på jobb 14 Vant pris og de ansattes hjerter 16 Eldreomsorg på anbud i ekspressfart 20 PORTRETTET: Ole Roger Berg 26 Gahr Støre lover tett samarbeid 27 42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Dødens fabrikk 50 Kampen for et gjenforent Irland 62 Ønsker ny uførepensjon på plass i år FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: å forblive Norges Folkekirkeª 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Mohammed Omer 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Hekta på fluer 68 EN AV OSS: Ingen dager er like ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Ole Roger Berg har frontet kampen for bussjåførene i en mannsalder. Men de tøffeste kampene har fagforeningskjempen hatt i privatlivet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAlltid fremst i bussen Arbeidstilsynet opptatt av barnehager 30 Funksjonshemmede elever bør sikres praksisplass. Det er en døråpner til arbeidslivet, mener organisasjonen Unge funksjonshemmede og Fagforbundet Ungdom. ¸ˇ¸ˇ¸ˇPraksis river ned fordommer ¸ˇ¸ˇ32 Klukhagan barnehage serverer fisk både på brødskriver og som varm mat. Og det i alle slags varianter og farger. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFiskesprell i barnehagen ¸ˇKvinner uten sikkerhetsnett Nesten 90 prosent av all yrkesskadeerstatning går til menn. Typiske kvinnearbeidsplasser er unntatt i loven. Nå kommer et nytt lovforslag, men det gjenstår å se om det også skal omfatte kvinner i jubileumsåret 2013. 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 Kirkelig arbeidsgiverforening har alltid hatt et positivt syn på de nære forbindelsene mellom kirke og kommune lokalt, skriver fokusforfatter Frank Grimstad. 16 Ammerudlunden sykehjem skal nok en gang drives kommersielt. Deretter følger åtte sykehjem, som er eller skal ut på anbud. Det er uro blant de ansatte i Oslos eldreomsorg. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStår midt i tidenes konkurransestorm ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKA ønsker sterk lokal forankring ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 3/2013 Foto: Wenche Schjønberg ISSN 0809-926X Foto: Ola Tømmerås Foto: Ole Morten Melgård Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR