¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Ingen skal gå 12 år på skole, og så ikke få en læreplass der de får praksis fra arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom krever lovfestet læreplass. ¸ˇOla ¸ˇKrever lovfestet læreplass Harald ¸ˇ¸ˇSvenning Praksisplassen er en døråpner for mange. Så lenge retten til læreplass ikke er lovfestet, vil noen elever falle utenfor.  Det gis tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, men funksjonshemmede opplever ofte en ekstra hindring. Arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge arbeidsplassen. Da må det åpnes for et tilskudd som dekker arbeidsgivers tilrettelegging for lærlinger med funksjonshemning, påpeker Ola Harald Svenning, leder for Fagforbundet Ungdom. Blomstrer i praksis Svenning er opptatt av at alle og spesielt teorisvake unge må få vise hva de kan.  Noen blomstrer når de får vise kom- petansen sin i praksis. Denne muligheten må alle få. Næringslivet og det offentlige må ta ansvar, og det offentlige bør være lokomotiv i arbeidet med å tilby alle lærlinger en god praksisplass. Han berømmer at Nav har øremerkede stillinger til å ta seg av ungdom.  Målet er at ungdom ikke må gjennom Nav for å komme i arbeid. Lovfestet læreplass er et skritt på veien for å gi unge en fot inn i arbeidslivet. Utvider skolerett Frafallet i den videregående skole, spesielt på yrkesfag, har lenge vært et stort problem. Påbyggingsåret har vært en viktig årsak til det store frafallet. På NHOs yrkesopplæringskonferanse varslet Kristin Halvorsen at det kommer en stortingsmelding om grunnopplæring.  Her vil vi foreslå å utvide retten til dette påbyggingsåret til også å gjelde de som har tatt fagbrevet, sa Halvorsen. I dag er ordningen slik at hvis du velger å ta fageller svennebrev, har du ikke rett til noen påbygging som gir deg studiekompetanse. Den nye ordningen vil gi rett til først å ta fagbrev og så et påbyggingsår. I tillegg vil Halvorsen foreslå et ekstra halvår på skolen for å friske opp teorikunnskapene før elevene gir seg i kast med påbyggingsåret. Tekst og foto: TITTI BRUN Fagbladet 3/2013 > 31 ROM FOR PRAKSIS? I forbindelse med prosjektet Er det rom for praksis?ª, er det gjort en undersøkelse blant yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemninger. Den er gjennomført med støtte fra Nav. fbaargang2013 fbseksjonKIR