¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFISKEMYKT:  Kjenn så glatt den er, sier Astrid (t.v.) og Mathilde. Tinius og Martinus holder seg litt mer i bakgrunnen. GODE HJELPERE: Mathilde og Martinius er med på å dekke bordet til ukas varme fiskemåltid. 32 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR