¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇBarne- og ungdomskonferanse Barne- og ungdomskonferansen 4. og 5. april i Oslo vil blant annet ta for seg den nye barnehageloven. I tillegg blir Yrkes-NM, helhetlig skoledag, spesialpedagogikk og forebyggende helsearbeid temaer på konferansen. PF Ny utgave om sosial dumping Håndboka for tillitsvalgte Sosial dumping fra A til ت er kommet i ny utgave. Boka tar for seg hvilke redskaper fagforeninger og tillitsvalgte har for å motarbeide sosial dumping på sine arbeidsplasser. PF Konferanse om informasjonskompetanse ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI forbindelse med Mid-year meeting for Iflas skolebibliotekkomite, inviteres det til en åpen konferanse om informasjonskompetanse og etikk i Fagforbundets lokaler i Oslo 11. april. Innledere blir blant andre den canadiske professoren Dianne Oberg som skal snakke om informasjonskompetanse og skolebibliotekene, mens den amerikanske professoren Barbara Schultz-Jones skal snakke om informasjonskompetanse i et etisk perspektiv. Universitetslektor Siri Ingvaldsen vil innlede om temaet informasjonskompetanse i skolen, program for skolebibliotekutvikling, mens professor Kari Flornes skal ta for seg informasjonskompetanse i lærerutdanningen. Hele konferansen vil foregå på engelsk, og påmeldingsfristen er 22. mars. PF ¸ˇFaggruppe barnehageansatte Gunhild Johansen fra Sør-Trøndelag er nytt medlem i faggruppa for barnehageansatte. Hun har bakgrunn som førskolelærer i Trondheim kommune. PF Reisestipend for KA-ansatte OU-styret i KA-området, det vil si det partssammensatte styret for opplæring og utvikling for ansatte hos arbeidsgivere som er tilsluttet Kirkens Arbeidsgiverforening (KA), har lyst ut reisestipend for hele staber eller enkeltpersoner. Det kan søkes om tiltak som skal være gjennomført innen juli neste år. Søknad sendes til ka@ka.no innen 1. april. PF ¸ˇMøte med museumsansatte Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst ønsker å få nærmere kontakt med medlemmer i forbundet som er ansatt i museer. Alle medlemmer som står oppført med en e-postadresse har fått en henvendelse, og seksjonen har allerede fått mange positive tilbakemeldinger. Det er planlagt et møte i Oslo 21. mars. PF ¸ˇKulturløft på turne Kulturpolitikk handler om hva slags samfunn vi vil ha. Da Kulturløftet ble lansert i 2004, ble det sagt at kulturtiltak innen de neste ti årene skulle utgjøre en prosent av statsbudsjettet  en satsing som er unik på verdensbasis. Vi er nesten i mål, og det er på tide å kvalitetssikre satsingen. Kultursatsingen har blitt kritisert for å virke sentraliserende, ved blant annet å bygge ut nasjonale kompetansesentre for jazz, folkemusikk, teater og dans i hoved- staden. Kulturskoler, kinodrift og bibliotek er eksempler på kulturelle hjørnesteiner som understreker viktigheten av et visst offentlig ansvar for at alle skal ha tilgang til kulturelle inntrykk  og selv ha muligheten til å uttrykke seg gjennom kulturell Folkebibliotekene og kulturskolene trenger et løft, mens kinoene utsettes for press fra kommersielle aktører. virksomhet. De er desentraliserende tiltak som er viktige for kulturlivet i de små kommunene. Folkebibliotekene og kulturskolene trenger et løft, mens kinoene utsettes for press fra kommersielle aktører, og vi frykter en sterk ensretting av kinotilbudet. I skrivende stund venter jeg på at Engerutvalget skal legge fram utredningen om kulturløftets virkning på kulturlivet, med anbefalinger for de neste åras kulturpolitikk. Kulturminister Tadja Hajik skal besøke alle landets fylker for å få innspill til det videre arbeidet. Det blir mulig å delta på møter i de ulike fylkene, og her bør vi bidra til å påvirke framtidas kulturpolitikk. Det er også mulig å sende inn forslag og kommentarer via departementets nettsider. Rapporten er viktig for alle våre medlemmer, men spesielt for yrkesutøvelsen til de som jobber innenfor kulturområdet. Det blir viktig for oss i SKKO å sette oss grundig inn i denne rapporten, og delta der hvor den debatteres. Vi har hatt møte med sekretariatet for utredningen, og satt fokus på den kommunale kulturenª. Det er viktig at dette perspektivet blir synliggjort også i det videre arbeidet. Enger-utvalget gir en del svar, men kulturlivet bør delta på prioriteringene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMETTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR