¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen ¸ˇI 2011 importerte Norge klær fra Bangladesh for ca. 780 millioner kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. ¸ˇNelufa Begum viser fram bilder av foreldrene sine, broren og svigerinnen. Alle omkom i branntragedien. 48 > Fagbladet 3/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR