¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Høyre på politisk harryhandel Fagforbundets Wegard Harsvik har skrevet bok om hvordan Høyre punkt for punkt kopierer svenskenes valgkampretorikk, deres nye omsorg for velferd og de samme enkeltutspillene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFlere får 365 egenmeldinger åtte nye arbeidsplasser skal teste om 365 dagers egenmelding har positiv effekt på sykefraværet. I forlengelse av IAavtalen (inkluderende arbeidsliv) har Arbeidsdepartementet satt i gang et forskningsprosjekt for å studere effekten av egenmeldinger året rundt. Nå er åtte nye arbeidsplasser i offentlig og privat sektor plukket ut. I tillegg deltar fire virksomheter i et litt annet løp. I Fagbladet nr. 1 i år skrev vi om Mandal kommune som har gode erfaringer med 365 egenmeldingsdager når det kombineres med tillit og rask oppfølging. TiB Harsvik er til vanlig leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet. Boka Blåkopiª viser et Sverige etter snart sju år med borgerlig styre. Blått Sverige  Sverige har den raskest økende arbeidsløsheten i EU, skoleresultatene er drastisk forverret, hver tredje arbeidsløse mottar ingen ytelser, og millioner av skattepenger forsvinner til skatteparadiser som følge av en privatiseringsbølge, sier Harsvik. Høyreleder Erna Solberg avviser at Høyre har laget sin politikk etter oppskrift fra Moderaterna i Sverige. SVENSKEKOPI: Wegard Harsvik har skrevet boka Blåkopiª. Vil ha norsk politikk I forbindelse med boka fikk Harsvik foretatt en rekke meningsmålinger, der folk i Sverige og Norge ble spurt om de foretrakk norske eller svenske løsninger i velferdspolitikken og i den økonomiske politikken. Folk i Norge vil beholde vår modell, framfor de svenske høyreløsningene. Et klart flertall av svenskene vil også heller ha den norske innretningen på politikken.  Jeg er egentlig ikke overrasket. Det har aldri vært noe folkekrav å bygge ned velferdsstaten og privatisere helse, skole og omsorg, sier forfatteren. Tekst: NINA HANSSEN, FriFagbevegelse.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇArbeidslivet er nøkkelen til likestilling Vi har hørt tallene før, men det skader ikke å gjenta dem  42 prosent av kvinnelige lønnsmottakere jobber deltid, mot 13 prosent av de mannlige. Veldig mange av disse kvinnene jobber i pleie- og omsorgssektoren. Til tross for faglig og politisk oppmerksomhet i mange år, jobber fortsatt altfor mange kvinner deltid. Utfordringen er todelt, minst. Det aller viktigste er å få arbeidsgiverne til å tilby hele og faste stillinger. Den andre utfordringen er å få kvinner til å tenke nytt, blant annet kan de kreve tilrette- legging av arbeidet som setter dem i stand til å jobbe hel stilling uten å slite seg ut. Jeg møter mange medlemmer som sier at de ikke orker å jobbe fullt  jobben er for tøff. Da er det viktig å snu på flisa og kreve at arbeidsdagen må organiseres slik at det blir like naturlig for kvinner som for menn å ha hel stilling. For Fagforbundet er kampen for hele, faste stillinger en av de aller viktigste. Når arbeidstakerne har en hel og tett tilknytning til arbeidslivet, er det lettere å få gjennomslag for andre viktige krav for dem som arbeider i lavlønte og kvinnedominerte stillinger. Ta kravet om uttelling for kompetanse. Det burde være en selvfølge at lønna øker når kompetansen heves, enten det skjer gjennom utdanning eller lang fartstid i yrket. Slik er det dessverre ikke, men Fagforbundet tar kampen med arbeidsgiverne, enten i sentrale tarifforhandlinger eller i lokale oppgjør. Vårt hovedmål er at alle skal ha en lønn å leve av. Alle arbeidstakere i hel stilling skal ha høy nok inntekt til å etablere seg, få lån til egen bolig og nedbetale studielånet. Arbeidslivet  nøkkelen til likestilling var tema på kvinnedagen 8. mars. Et utsagn Fagforbundet selvfølgelig stiller seg bak. Kanskje burde vi lagt til det organiserte arbeidslivet. Både historisk og i dag er det slik at det er fagbevegelsen, sammen med kvinnebevegelsen, som har gått i bresjen for kvinners rettigheter i arbeidslivet. Det blir ikke likestilling uten hele stillinger, likelønn, gjensidig respekt for kompetanse og likeverdige pensjonsordninger. Jan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet blir ikke likestilling uten hele stillinger, likelønn, gjensidig respekt for kompetanse og likeverdige pensjonsordninger. ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 3/2013 Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2013 fbseksjonKON