¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg kan love at alle som har sagt ja til å gjøre en innsats, får mange spennende utfordringer.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€+‹ Arbeidstilsynet vil løfte- og bæresykdommer til livs Arbeidsgiverne tar ikke tar HMSarbeidet seriøst nok. Flere enn nødvendig sliter med muskel- og skjelettplager, påpeker Arbeidstilsynet. Side 29 ˇ€+‹ Personlig kontakt via pc Digitaliseringen skyter fart og tar over en stadig større del av våre liv. Høye krav om modernisering blir også stilt til offentlig forvaltning, som i sin tur stiller krav tilbake. Side 30 ˇ€+‹ Anonyme medarbeiderundersøkelser FOKUS: Det er ingen vits med anonyme medarbeiderundersøkelser dersom anonymiteten gjør det umulig å løse problemene som kommer fram, skriver personalrådgiver Trygve Fætten. Side 36 Vedlikeholder for mindre enn noen gang For fire år siden rystet en rapport norske kommuner. Etterslepet på vedlikehold var på svimlende 142 milliarder kroner. Milliarder ble brukt på skippertak året etter. Nå brukes det mindre enn noen gang. Side 32 Fagbladet 3/2013 > 27 ¸ˇFoto: Eivind Senneset fbaargang2013 fbseksjonKON