¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇKLIMATILPASNINGER:  Det trengs økt kunnskap og mer ressurser for å håndtere flomfare og andre følger av klimaendringene, mener Asbjørn Nagell Toft i faggruppa for samfunnsplanlegging, bygg- og arealforvaltning i Fagforbundet. Ikke gode nok klimatiltak Mange kommuner er for dårlig forberedt på følgene av klimaendringene, viser en undersøkelse. Mens klimaforsker etterlyser strengere regelverk, ønsker Asbjørn Nagell Toft i Fagforbundet flere ressurser.  Lovverket ligger der. Pisken henger over oss. Jeg har mer tro på gulrota, sier Asbjørn Nagell Toft i faggruppa for samfunnsplanlegging, bygg- og arealforvaltning i Fagforbundet. Han reagerer på utspillet fra forskningsleder Grete K. Hovelsrud ved Nordlandsforskning, også tilknyttet Cicero, senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo, om at norske kommuner ikke er forberedt på klimaendringene.  I kommunene gjøres det lite eller ingenting for å tilpasse samfunnet det klimaet som kommer. Her trengs handlingsplaner både lokalt og sentralt, uttaler Hovelsrud til avisa Nordlys. Mangler ressurser Toft er avdelingsleder for plan og bygg i Austrheim kommune, og uenig i kritikken.  Alle oppegående kommuner begynte tilpasningen til et endret klima for flere år siden, sier han. Han tror det er pengene det står på hvis kommunen ikke velger holdbare løsninger for vedlike- hold og drift av bygninger.  Vi trenger penger til å kurse og oppdatere folk, gode tilskuddsordninger og ressurser til å ansette dyktige personer, sier han. Trenger flinke folk Klimaforsker Hovelsrud mener klimatilpasning bør bli lovpålagt, på lik linje med helse- og omsorgstjenester. Ifølge Toft har Norge tilstrekkelig med lover for å regulere alle elementer som har med endringer i klima å gjøre, som flomfare, ras og skred.  Vi trenger ikke flere lover, men dyktige ingeniører, planleggere og byggmestre som kan bidra til å utføre handlingsplanene, legger han til. Toft mener statlige ordninger som Enova har blitt for tungrodde. Det har blitt lettere å få utdelt en halv milliard for å bygge en vindmøllepark enn å få støtte til å rehabilitere bygninger. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Hold på seniorene God seniorpolitikk er lønnsomt. Ved å forlenge yrkesaktiviteten med seks måneder, får samfunnet 28 000 nye årsverk og 14 15 milliarder kroner i samfunnsgevinst. Dette kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Ny Analyse på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i arbeidslivet.  Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk til HMS-magasinet. I løpet av de neste ti årene vil vi bli 200.000 flere personer over 65 år i Norge. å beholde en dyktig senior i noen år ekstra, er ofte den enkleste og beste måten å sikre kompetansen på. VeV Sterk vekst i skatteinntekter Fjorårets kommunale skattetall er kommet fra Statistisk sentralbyrå. Disse viser en vekst på 7,1 prosent i forhold til inngangen i 2011. Inngangen i 2012 er 745 millioner kroner mer enn siste anslag fra staten. Samlet inngang til kommunene og fylkeskommunene ligger på 145.065 millioner kroner. Skatt på formue og inntekt, inkludert naturressursskatt for kommunene, er på 119.565 millioner kroner, som er 6,8 prosent mer enn inngangen for 2011. For fylkeskommunene er inngangen på 25.500 millioner kroner, som er 8,3 prosent mer enn i 2011. VeV ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 3/2013 colourbox.com colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON