¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDansk service i sju kanaler  Vi holder kontakten med folk i sju kanaler samtidig. Vi må være der brukerne er, sier Siggi Brandt Kristoffersen, avdelingssjef i Københavns Borgerservice. NTekst: VEGARD VELLE år det gjelder kontakt med innbyggerne, ligger Danmark sannsynligvis to tre år foran Norge. Og oftest stilte spørsmålene og inkluderer et kart over offentlige tjenester, for eksempel svømmehallene. De ansatte borgerserviceguidene kan gjennomføre såkalt co-browsing. Med brukerens tillatelse går guiden inn på brukerens pc og viser hvordan personen skal anvende kommunens digitale tjenester. Digital selvbetjening  Vi prøver å lokke flest mulig brukere over på våre digitale tjenester. Digital selvbetjening er den absolutt billigste og hurtigste kontakten det offentlige kan ha med eForvaltningskonferanse En årlig konferanse med rundt 200 deltakere som ble arrangert for sjette gang 12. 13. februar i år. Arrangører er Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, EL & IT Forbundet og Avdeling for forvaltningsteknikk ved Universitetet i Oslo.  Digitaliserin  Gjennomføringen av Digitaliseringsprogrammet vil ta mye lengre tid enn de tre årene regjeringen snakker om. Jeg gjetter på ti år, sier seniorrådgiver Peter Hidas i Gartner Consulting. ¸ˇ¸ˇKristoffersen er optimistisk: Københavnere er komfortable med digitale løsninger. Det gjelder også seniorer  hele 83 prosent søker om pensjon via den digitale pensjonsguiden.  At vi ligger foran dere på dette området, skal dere bare være glad for. Til tider har vi hatt digitale katastrofer, forteller Kristoffersen under eForvaltningskonferansen 2013, arrangert av Fagforbundet, EL & IT Forbundet, NTL og Universitetet i Oslo. Gjennomfører co-browsing København Borgerservice kommuniserer i dag med folk i sju kanaler: personlig, brev, telefon, e-post, Facebook, chat og via hjemmesiden. I tillegg tilbyr informasjonstjenesten en mobil-app som besvarer de publikum, sier Siggi Brandt Kristoffersen.  En digital henvendelse koster mindre enn en telefonisk, som igjen koster mindre enn en personlig eller en skriftlig henvendelse. I Danmark er svært mange serviceområder lagt til kommunene, inkludert utsteding av pass, helsekort og offentlig ID  NemID, som den kalles. Mer og mer av jobben det offentlige tidligere gjennomførte, gjør folk nå selv, hjemme i stua. INNBYGGERSERVICE:  Digital selvbetjening er raskt og billig, sier avdelingssjef Siggi Brandt Kristoffersen i Københavns Borgerservice.  Vi ønsker mange flere selvbetjeningsløsninger, men også flere servicesentre der folk befinner seg, for eksempel på biblioteket eller i svømme- R Digital kommunikasjon skal være hoved- hallen, sier Kristoffersen. Hva det neste skrittet er? Regjeringen har vedtatt at folk skal kommunisere med det offentlige digitalt. Hvis ikke, må de be om å bli unntatt fra regelen. egjeringen har som mål at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv. regelen mellom folk og forvaltning. Papir- 30 > Fagbladet 3/2013 Foto: Vegard Velle colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON