¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇgen vil ta lengre tid enn planlagt kommunikasjon skal være unntaket, og noe du må be om, for eksempel ved innsending av søknader, fakturering, timebestillinger og utsending av vedtak. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skriver på sine nettsider at du kan få innsyn i dine egne helseopplysninger og likningsdata med sikker elektronisk identifikasjon (eID). Tanken er at dette vil gjøre offentlig sektor mer effektiv, og at det vil bli mindre tidkrevende å forholde seg til det offentlige. Digitaliseringen vil lykkes Men vil regjeringens ambisiøse digitaliseringsprogram lykkes? spør Peter Hidas, innleder på eForvaltningskonferansen 2013, og svarer selv bekreftende:  Det fins flere grunner til optimisme på vegne av digitaliseringen. Norge er rikt og lite. Folk er velutdannet og har respekt for lover og autoriteter. Når noe først er bestemt, gjennomføres det, sier han.  Digitaliseringen berører dessuten alle bransjer, og betyr mye for Norges velstand og vekst. Innbyggerne ønsker utviklingen fordi den forenkler deres liv. Av samme grunn vil bedriftene ha digitalisering. I tillegg gjør det ting billigere, sier Hidas. Må rive murer Peter Hidas mener at det er mer usikkert hvor lang tid digitaliseringen vil ta. Han tror at det blant annet er den sterke kulturen for sektorisering som hindrer en rask utvikling. TAR TID:  Kultur spiser  Sektoriseringen er en hundre år gammel tradisjon strategi til frokost, heter ¸ˇdet i et visdomsord. Kulturen vinner hver gang i Norge, og denne lar seg ikke endre raskt, i Norge, og har vist seg vanskelig å rokke ved. Digitalisering handler om omorganisering, om å rive murer. Vi mangler den sterke drivkraften for inte- grering av systemer og institusjoner. Digitaliseringen mener seniorrådgiver vil skje, men ikke så fort som regjeringen tror, sier Peter Hidas. seniorrådgiveren. Fagbladet 3/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonKON